PERSMEDEDELING VLAAMS BELANG FRACTIE PROVINCIERAAD

Vlaams Belang verzet zich tegen provinciale belastingsverhoging: het provinciebestuur leeft boven haar stand.
Open-VLD bedriegt Antwerpse kiezers: van verkiezingsbelofte tot belastingsverlaging komt niets in huis.

Het Vlaams Belang stelt vast dat aan het nieuwe budget van de provincie wel een heel negatief aspect zit. De meerderheid besliste om de belastingen met 30% te verhogen. Reeds meerdere jaren verwittigde het Vlaams Belang dat het reservefonds zo goed als opgesoupeerd zou zijn in 2008. Wij waarschuwden reeds jaren om dringende maatregelen te nemen bij de beleidsopties, en bijgevolg de tering naar de nering te zetten, om het spook van een belastingsverhoging te vermijden. Dit gebeurde niet. Het Antwerps provinciebestuur leeft boven haar stand. Er is dringend nood aan een kerntakendebat om in de toekomst nog meer belastingsverhogingen te voorkomen.
Het is de tweede legislatuur op rij met een fikse belastingsverhoging.
CD§V-NVA, Open-vld en Sp.a verkoopt het wel als een indexering, maar wat maakt het uit: de bevolking van de provincie Antwerpen zal dieper in zijn portefeuille moeten tasten om zijn provinciaal bestuur te financieren.
Men voorziet een meerinkomst van 9.500.000 € of 383 miljoen 229050 oude Belgische franken. Dat, zullen onze inwoners in deze dure tijden weer extra moeten ophoesten. Het bestuur probeert deze belastingsverhoging dan nog via de pers een beetje te vergoelijken, door te stellen, dat dit een sociale belastingsverhoging is waardoor de lage lonen buiten schot blijven. Dat deze mensen buiten schot blijven lijkt ons niet meer dan logisch, maar kan een belastingsverhoging geenszins rechtvaardigen.
Het Vlaams Belang is vooral benieuwd naar het stemgedrag van Open-vld. Gaat de liberale partij tegen zijn verkiezingsbelofte in een zoveelste belastingsverhoging goedkeuren ? Daarmee zou Open-vld alvast zijn kiezers bedriegen.
Feit voor ons is dat opnieuw de werkende Vlaming de dupe zal worden van het hele verhaal !
Het Vlaams Belang is dus categoriek tegen deze belastingsverhoging en wil dat het provinciebestuur de tering naar de nering zet en bespaart.
Leg maar eens uit aan de inwoners van onze provincie, dat ze volgend jaar meer zullen moeten betalen voor een instelling, de provinciale overheid dus, die zij nauwelijks kennen en meestal dan nog in erg negatieve zin, onder andere voor bv. het weigeren van zijn bouwdossier…

Raf Liedts
Fractievoorzitter Vlaams Belang
GSM: 0495/20.90.89.

Raf Liedts
Provincieraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...