PERSMEDEDELING VLAAMS BELANG:

GEEN ALIBI-MOSLIMS OP LIJSTEN VLAAMS BELANG
EUROPESE KERNWAARDEN BOTSEN MET ISLAM

Het partijbestuur van het Vlaams Belang bevestigt dat het bericht in Het Nieuwsblad van vandaag m.b.t. het plaatsen van moslims op verkiezingslijsten, geen correcte weergave is van het informele gesprek dat Gerolf Annemans met de betrokken journalist voerde.

Het is evenmin een correcte weergave van het standpunt van de partij met betrekking tot de multiculturele samenleving. Zoals de beginselverklaring van het Vlaams Belang stelt: “In Vlaanderen moet aan vreemdelingen en inwijkelingen duidelijk gemaakt worden dat zij in de eerste plaats onze wetten moeten respecteren en vervolgens dat zij zich moeten aanpassen aan onze cultuur, onze normen en waarden, onze leefgewoonten en aan belangrijke traditionele principes van de beschaving, die zich op het Europese grondgebied heeft ontwikkeld, zoals onder meer de scheiding van Kerk en Staat, de democratie, de vrije meningsuiting en de gelijkwaardigheid van man en vrouw.”

Op geen enkel moment hebben deze basisprincipes ter discussie gestaan binnen de partij, en dat zal tot nader order ook niet gebeuren. Enkel wie zich daar voor 100% achter schaart, is welkom bij het Vlaams Belang.

De partij bevindt zich daarmee overigens in goed gezelschap. Zo stelt de Nederlandse VVD in haar Liberaal Manifest Om de vrijheid dat enkele kernwaarden van de moderne Nederlandse samenleving “botsen met de theologische waarden van de islam.”

Het Vlaams Belang is dezelfde mening toegedaan, en is niet van plan daar ook maar een duimbreed aan toe te geven. Het is aan de allochtonen om de stap te zetten en zich aan te passen aan de normen en waarden van onze maatschappij, en niet andersom. Voor wie zich wil aansluiten bij het Vlaams Belang geldt dat des te meer.

Er is dus, in tegenstelling tot wat in het Nieuwsblad-artikel wordt gesuggereerd, geen georganiseerde campagne of poging van het Vlaams Belang om ‘alibi’-moslims in de kaders en op verkiezingslijsten op te nemen. Vreemdelingen die zich tot het Vlaams Belang willen bekennen, dienen te beseffen dat zij de Vlaams Belang-beginselverklaring en het programma moeten onderschrijven, inclusief de basiswaarden van onze samenleving, waarvan de meeste op gespannen voet leven met die van de islam.

Frank Vanhecke

Voorzitter Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...