PERSMEDELING GEMEENTERAAD 6-12-2004

Geen gemeentelijke steun aan commercieel OXFAM

Vanaf het begin van deze legislatuur pleitte het Vlaams Belang voor stopzetting van de gemeentelijke steun aan Oxfam Wereldwinkels omdat deze organisatie, naast een “eerlijke wereldhandel” ook aan politieke en Vlaamse politieke inmenging doet met geld van de overheid. Komt daar nu nog bij dat Oxfam Wereldwinkels in feite het doorgeefluik is geworden van Oxfam Fairtrade, wat een commerciële organisatie is met betaalde medewerkers en een volledige directie en marketing/ communicatieafdeling. Overheidssteun aan Oxfam leidt naar onze mening tot concurrentievervalsing.

Oxfam wereldwinkels mag dan wel een vzw zijn, Oxfam Fairtrade is dat zeker niet.

Oxfam Fairtrade werd als een coöperatieve vennootschap opgericht in 2003 en is voor 75% in handen van Oxfam Wereldwinkels.
Via dit bedrijf worden produkten aangeboden via de grootwarenhuizen welke nu al goed zijn voor 30 % van de omzet van Oxfam wereldwinkels.

Oxfam Fairtrade beschikt over een management van 27 personen afkomstig van IBM, Macro, FNAC, en WATCO. Voor alle duidelijkheid, dit zijn geen vrijwilligers maar goed betaalde werknemers.

In praktijk neemt Oxfam Wereldwinkels enkel producten af van Oxfam Fairtrade, wat van de wereldwinkels enkel doorgeefluiken maakt met gratis personeel. Doorgeefluiken die binnen afzienbare tijd voor Oxfam van ondergeschikt belang zullen worden.

Daarbij heeft Oxfam Wereld winkels 75% van de aandelen van Oxfam Fairtrade. M.a.w. een VZW met aandelen in een Commercieel bedrijf??? In feite is Oxfam Fairtrade een marktspeler als elke andere.

Wij vinden dan ook geen enkele reden meer om overheidsgeld te stoppen in Oxfam Wereldwinkels of om deze organisatie voordelen te gunnen. Dit zou immers neerkomen op concurrentievervalsing.

Vlaams Belang Sint-Katelijne-Waver
Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...