Pestbelastingen, de meerderheid houdt vol!!

Op de gemeenteraad van 7 mei jl. lag de aanpassing van de belasting op beschikbare bedrijfsruimten ter stemming.

Ik kan u meteen geruststellen. Het Vlaams Belang Sint-Katelijne-Waver stemde zonder meer tegen. Toch hadden we graag onze beweegreden hiervoor even met u gedeeld.

Het verhogen van allerhande belastingen en tarieven met als enig doel het gat in onze begroting te dichten, is volgens het Vlaams Belang Sint-Katelijne-Waver een zeer kortzichtige bestuursvisie, en op termijn zelfs nefast.

Een positief begrotingsresultaat kan volgens onze fractie alleen bereikt worden door de werkingskosten te matigen waar dit mogelijk is, en in de eerste plaats door de investeringen drastisch terug te schroeven.

We zijn tevens van mening dat je de schuldenberg niet afbouwt door de bedrijven, die gevestigd zijn of die zich willen vestigen in onze gemeente, een extra belasting op te leggen.
Integendeel het is de taak van het gemeentebestuur voor deze sectoren een gunstig klimaat te scheppen, zodat een gecontroleerde groei van de industrie meer werkgelegenheid schept en dus meer inkomsten genereert.
Dit is volgens het Vlaams Belang Sint-Katelijne-Waver een voorbeeld van een lange termijn visie met toekomstperspectieven.

De Vlaams Belang fractie stelt ook vast dat er een manifeste ongelijkheid wordt gecreëerd tussen de verschillende sectoren. Zo spreken we voor de gewone bedrijven van bijna een verdrievoudiging, terwijl de landbouw nagenoeg gelijk blijft en de recreatiesector zelfs mag spreken van een forse daling.

Redenen genoeg voor het Vlaams Belang om deze belasting niet goed te keuren.

Eén pittig detail nog: de twee ex-onafhankelijke Martines, nu Lijst Dedecker, keurden deze belastingsverhoging zonder meer mee goed. Misschien moeten ze de partijstandpunten van hun kersverse partij betreffende pestbelastingen er maar eens op nalezen. Later hier ongetwijfeld meer over.

De Vlaams Belang fractie

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...