Plan Maenhoevevelden voorlopig goedgekeurd

Op de gemeenteraad van 30 juni stond het voorlopige plan voor de verkaveling van het gebied Maenhoevevelden op de agenda. Dat de bezorgdheid bij de inwoners nog steeds groot is werd duidelijk door de enorme belangstelling. Onze fractie volgde dit dossier vanaf het begin (2002 opmaak gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of GRS). Het was toen reeds dat wij 3 bedenkingen maakten:
– als onze gemeente landelijk wil blijven, moeten we stoppen met grote verkavelingen in te richten
– dit gebied is drassig, vandaar dat het Vlaams Belang vroeg naar een watertoets die door een onafhankelijk organisme zou worden uitgevoerd.
– gezien er in en rond de omgeving van Pasbrug nog 3 andere verkavelingen komen (Bonduelle, Papenhof en voetbal Pasbrug) vroegen wij om een globale mobiliteitsstudie die de draagkracht van dit gebied alsook de milieuhinder (fijn stof) kan voorspellen.
Nadat schepen De Keyser zijn plannen had toegelicht vroegen wij naar een antwoord op onze drie bedenkingen. Het antwoord was duidelijk: wij moeten dit verkavelen, de watertoets was gunstig en de globale mobiliteit konden we niet onderzoeken omdat Mechelen geen cijfers geeft !!
Onze fractieleider Johan Cools liet het daar niet bij en vroeg aan de schepen vanwaar de 340m3/ha waterbuffering kwam en waarom men stelt dat de maenhoevebeek 5 l/s/ha aan kan ! Het antwoord bleef uit. Eigenlijk komt het erop neer dat er geen afvloeingsberekening van het water is gemaakt maar dat men de tabellen heeft gebruikt die op onze gemeente worden toegepast. Wij reageerden met te stellen dat dit gebied geen normaal geval is omdat het als mogelijk overstromingsgevoelig staat gecatalogeerd. In de praktijk weet men dat de maenhoevebeek meer dan af en toe buiten zijn oevers treed. De “Code voor goede praktijk voor de opvang van hemelwater” stelt dat voor grote verharde oppervlakten (in dit geval 6ha) men best de afvloeingsberekening maakt.  Ook naar mobiliteit toe heeft men geen studie gedaan die rekening houdt met de omliggende nieuwe verkavelingen.
Uiteindelijk keurden NVA , CD&V en LDD dit dossier gewoon goed. Van enige ruggegraat of grondige kennis van zaken ivm. dit dossier, op uitzondering van schepen De Keyser, was geen sprake. Enkel open VLD, die vroeger steeds voor dit project gestemd hedden, volgeden onze redenering en waren tegen.
Tijdens de maanden augustus en september loopt het openbaar onderzoek en kan er nog bezwaar ingediend worden. Onze fractie zal zeker niet nalaten van dit te doen en bij deze moedigen wij iedereen aan hetzelfde te doen.
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...