Recycleren is nu betalen

Vanaf 1 juni wordt nu ook de inzameling van plastieken verpakkingen zoals botervlootjes, folies, ed. betalend. Het Vlaams Belang gaat niet akkoord met deze gang van zaken. Sorteren moet beloond en aangemoedigd worden en niet omgekeerd. Meer nog, wanneer u goed kijkt dan zal u ook vaststellen dat op praktisch elke verpakking het Fost Plus teken staat. Dit wil zeggen dat het bedrijf dat de verpakking maakte, reeds een bijdrage betaalde voor de ophaling en verwerking ervan. M.a.w. de overheid int twee maal. Daarbij  neemt de burger het niet dat zijn sorteerinspanningen niet beloond worden.
Deze zoveelste stomme maatregel heeft wellicht te maken met de slechte financiële cijfers van IVAREM die in 2008 1.6 milj. Euros verlies maakte. Gedelegeerd bestuurder Jos Boeckx beloofde toen beterschap aan de Burgemeester en de gemeenteraadsleden. Vorig jaar (2009) sloot IVAREM terug af met 1.9 milj Euros verlies. Naar onze mening het gevolg van een slecht management. Oorzaken zijn ondermeer de MBS installatie in Geel (mechanisch- biologische scheidingsinstallatie) die blijft verlies maken doordat ze veel te groot is. Anderzijds zijn er de blijvende problemen met het DIFTAR systeem. De firma die hiervoor de computers leverde ging failliet waardoor alles opnieuw moest gedaan worden. Doordat verschillende gemeenten niet in DIFTAR zijn ingestapt (vb. Sint-Katelijne-Waver), staan er nog steeds minstens 18 speciale afvalcontainers te roesten aan het goederenstation van Mechelen. 
Blijkbaar draait het containerpark ook niet goed want er kwamen minder bezoekers en dus minder inkomsten.
Gevolg van dit beleid is dat het sluikstorten zal toenemen. Het Vlaams Belang vraagt in deze dat het gemeentebestuur maximaal tussenkomt opdat de inzameling van gesorteerd afval voor de burger geen extra kosten zou meebrengen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...