Rekening 2008: inkomsten meer dan voorzien, uitgaven stijgen

Naast de jaarlijkse begroting (zeg maar wat de gemeente plant aan uitgaven en inkomsten) zijn er de jaarlijkse rekeningcijfers die effectief aanduiden wat nu juist uitgegeven en ontvangen is.
In bijlage kan u onze volledige tekst en visie lezen over de rekeningcijfers van 2008.

Als besluit over de rekeningcijfers 2008, kunnen wij u meegeven dat de Vlaams Belang fractie nogmaals aan het gemeentebestuur vraagt van te matigen met de werkingsuitgaven en de investeringen.
De schuldenberg, die vandaag rond de 22 Milj. Euros schommelt, zal snel stijgen wanneer de collector van de Mechelbaan wordt uitgevoerd. M.a.w. eerst de schulden aanzienlijk afbouwen om meer financiële ruimte te maken voor andere projecten.
Het is al te gemakkelijk steeds meer en meer belastingsgeld binnen te rijven en te doen of er niets aan de hand is. Goed bestuur is vooruitzien, en zoals een goede huisvader zijn geld beheren.
Dit geldt eens te meer wanneer het niet om uw eigen centen gaat !


Johan Cools
Gemeenteraadsfractie Vlaams Belang
Sint Katelijne Waver

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...