Ruimtelijk struktuurplan werkt verstedelijking in de hand

Op 3 mei moest de gemeenteraad zijn advies geven over de herziening van het Ruimtelijk Struktuurplan Vlaanderen (RSV). Onze fractie vroeg aan het bestuur om in zijn advies duidelijk te stellen dat onze gemeente niet wenst te verstedelijken door mee te werken aan de migratie vanuit het buitenland. In het RSV staat o.m. dat de autochtone bevolking in de steden vervangen wordt door de migratie vanuit het buitenland. De autochtone inwoners uit de stad verhuizen naar de randgebieden en op deze basis stelt de herziening van het RSV dat er 250.000 woongelegenheden moeten bijkomen tegen 2022
De CD&V en de onafhankelijken lieten begaan. M.a.w. zij zijn akkoord dat Vlaanderen zijn ruimtelijke ordening afstemt op bevolkingsprogoses die uitgaan van een stijgende migratie ! Begrijpen wie begrijpen kan. De Vlaams Belang fractie vroeg bij monde van Johan Cools om een sterk signaal te geven aan de overheid door ze erop te wijzen dat onze gemeente NIET akkoord gaat met deze ruimtelijke ordening. Het bestuur weigerde hierop in te gaan !
 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...