Situatie Opel Antwerpen bewijst het ongunstige bedrijfsklimaat in Vlaanderen

De sluiting van Opel Antwerpen is het zoveelste bewijs dat het globale economische bedrijfsklimaat in Vlaanderen onderdoet voor dat van vele andere landen. Niet alleen de auto-industrie maar ook de textiel, de staalnijverheid de electronicasector en nog zovele andere sectoren verlaten beetje bij beetje ons land. Zij die het tegendeel beweren zijn stekeblind. Herhaaldelijk wijzen economen en diverse rapporten erop dat de totale loonkosten in Vlaanderen (lees België) te hoog liggen. Ondanks het feit dat de kwaliteit van onze arbeiders en bedienden hoog is, maken bedrijven het globale plaatje en of je het nu graag hoort of niet, dit plaatje blijkt niet gunstig voor Vlaanderen. Niet dat de politici het niet hebben zien aankomen. Zeer zeker wel, doch de politieke moed is er in de 5 regeringen niet om het roer om te gooien.
Nu afkomen met een plan B voor de autoindustrie is hypokriet. Een plan B kan immers enkel slagen wanneer men de globale lasten voor de bedrijven in Vlaanderen drastisch naar beneden brengt. Investeren in onderzoek is goed enkel en wanneer men ervoor zorgt dat de bedrijven hier ook daadwerkelijk gedeeltelijk willen produceren. Maar dit kan enkel wanneer de verschillende economische factoren in Vlaanderen voor innoverende bedrijven gunstig zijn. D.w.z. competentie van mensen, voldoende onderzoekslaboratoria, durfkapitaal, voldoende infrastruktuur, … maar vooral het aanpakken van de belasting op arbeid.
Vlaanderen en Wallonië zouden dit kunnen, doch elk op zijn manier en aangepast aan de regionale verschillen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...