Soberheid zou onze gemeente sieren

De betonconstructies (voor de vijver) achter het nieuwe gemeentehuis, in een watergevoelig gebied getuigen van een overschot aan middelen. Het is de zoveelste bijkomende uitgave.

Wie eens een blik achter het nieuwe gemeentehuis heeft geworpen, zal de grote betonconstructies reeds opgemerkt hebben (zie foto). Voor ons onbegrijpelijk !
In het licht van een soberder beleid, na de zware investering van het nieuwe gemeentehuis, zou men toch kunnen verwachten dat de investeringen worden teruggeschroefd.
Maar neen, met de CD&V , blijft men geld uitgeven en bovendien aan zaken die echt niet nodig zijn.
Daarenboven zal de nieuwbouw samen met deze betonconstructies de watergevoeligheid van de omgeving zeker niet ten goede komen. Met de woonwijk Den Haes in de achtertuin, die enige ervaring met wateroverlast heeft, vinden wij dit echt niet gepast.

Johan Cools
Fractieleider

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...