Sporthal Leyland stopt na 2016

Vlaams Belang had al aangekondigd dat het gemeentebestuur deze week belangrijke beslissingen zou nemen inzake personeel en infrastructuur. Op de raadscommissie van afgelopen dinsdag werden er geen beslissingen meegedeeld, wel werden er enkele opties en hints meegedeeld als opwarmertje.

Het oude politiegebouw in de Lemanstraat zal te gelde gemaakt worden om er woongelegenheden te maken. Het idee van de nieuwe cultuurzaal met zwembad stak ook weer de kop op zodat op termijn de andere zwembaden kunnen sluiten. Blijkbaar zou dan toch maar enkel het Leylandbad gesloten worden. En daar waar al weken de sluiting van de bibliotheek in Onze-Lieve-Vrouw-Waver werd ontkend sijpelt nu toch door dat de drie kleine bibs (Waver – Pasbrug – Elzestraat) in de toekomst een lokaal in de plaatselijke school zullen krijgen zodat de hoofdbibliotheek Leyland in het centrum alle prioriteiten kan krijgen. 
Ook de knoop van de sporthallen is blijkbaar doorgehakt. Sporthal Leyland voldoet volgens dit bestuur niet langer meer aan de nodige vereisten (onvoldoende douches, geen tribune en geen gelijkvloerse cafetaria) en zal daarom moeten sluiten eind 2016. Alle gebruikers kregen vandaag een brief in de bus met de mededeling dat ze kunnen uitwijken naar TC Heiveld waar in de toekomst een bijkomende sporthal zal worden gebouwd. Tot het seizoen 2015-2016 kunnen de clubs nog wel hun termijn uitdoen in sporthal Leyland. Op termijn zou men de gronden rond Leyland ook willen te gelde maken.
Tot slot zal er zoals door ons voorspeld eveneens bespaard worden op het gemeentepersoneel door enkele contracten niet meer te verlengen en ook de op pensioen gaande personeelsleden niet meer te vervangen.
Volgende maand wordt de belangrijkste maand van gans de legislatuur voor dit bestuur. In december wordt bepaald hoe de gemeente de komende zes jaar zal bestuurd worden Wat zullen de accenten zijn, wat de besparingen, wat de belangrijkste projecten? U komt het allemaal te weten op de raadscommissie van 4 december waar de meerjarenbegroting zal worden toegelicht en op de gemeenteraden van 2 en 16 december. 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...