Stilte rond verkaveling Maenhoevevelden

De talrijke verklaringen vanwege de politieke partijen over de verkaveling van de Maenhoevevelden lijkt, met de verkiezingen in het vooruitzicht, volledig stilgevallen. Vóór oktober 2006 zullen hierover geen beslissingen genomen worden.

Van in den beginne heeft het Vlaams Belang in dit dossier gesteld dat dit gebied te laag gelegen is (vallei van de Maenhoevebeek) om er een verkaveling te realiseren, en dat de bebouwing aan de Mechelsesteenweg ter hoogte van R6 reeds zwaar belast wordt met verkeer.
Bovendien zijn er recent in de onmiddellijke omgeving al andere grote verkavelingen gepland, met name Papenhof (gelegen aan de Boerenkrijgstraat) en een verkaveling langs de terreinen van het oude Bonduelle. Beide verkavelingen zijn goed voor 600 à 700 woningen.

Mocht ook de verkaveling Maenhoevevelden doorgang vinden, komen we aan een 900 tot 1000 woningen aan de rand van Pasbrug-Nieuwendijk. Iedereen met een gezond boerenverstand beseft dat dit te veel is en dat het de natuurlijke bevolkingsaangroei (als die er dan zou zijn ) van onze gemeente ver overstijgt. Om nog te zwijgen over de Dijksteinschool, die vandaag reeds overvol zit en die niet voorzien is voor deze bijkomende leerlingentoevloed.

Het Vlaams Belang is zeker niet tegen het feit dat men woonzones benut, maar grootse verkavelingen kunnen we in onze gemeente best missen omdat ze het landelijk karakter aantasten.
Op termijn zou zelfs geen argument meer bestaan om te verhinderen dat dit gedeelte van onze gemeente stedelijk gebied zou worden, of erger, dat het zou worden ingelijfd bij de stad Mechelen.

Voor het Vlaams Belang wordt de natuurlijke grens tussen Mechelen en onze gemeente gevormd door de Vrouwvlietvallei en verder meer westwaarts door delen van het stadsbos. Vanaf daar vinden wij dat er moet gestreefd worden naar een landelijke omgeving met plaats voor kleinschalige bebouwingen maar steeds met respect voor de open ruimte. Ook na de verkiezingen, zal het Vlaams Belang dit standpunt blijven verdedigen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...