Te veel Asbest in Dreefvelden !!

Sinds 2001 is het betonbedrijf EKP/AWS Jacobs als klasse 1 bedrijf  (vergunning door de deputatie en controle door de Vlaamse milieu-inspectie) actief in Dreefvelden. Het bedrijf verwerkt breekpuin tot beton en verwerkt ook vervuilde grond. Vanaf het begin ontving de gemeente klachten vanwege de omwonenden (stof, trillingen, geurhinder)


In 2003 werd het bedrijf stilgelegd wegens te veel stofoverlast. Er moesten maatregelen (benevelingsinstallatie, overkapping, loods in onderdruk) genomen zijn tegen 15 juni, achteraf door de Vlaamse milieuinspectie verlengd tot 30 juni. EKP/AWS/Jacobs verkreeg uitstel tot november 2004 waarna de benevelingsinstallatie actief was.


Ondertussen bleven de klachten over stofhinder en plaatste het bedrijf een overkapping (voor het ontladen van de vrachtwagens met vervuilde grond) en werd de breker op een rubberen mat geplaatst.


Het Vlaams Belang stelde toen reeds dat dit soort van industriële activiteiten niet thuis hoort op 450m van het centrum, of 200m van twee woonwijken.
Een herlocalisatie  drong zich volgens ons op.


Begin 2011 stelde de Vlaamse milieu-inspectie vast dat EKP/AWS/Jacobs niet vergunde afvalstromen verwerkt (cellenbeton, bodemassen, gieterijslakken, metaalslakken, ijzersteen, loodslakken) .
Bij nader onderzoek blijkt dat de verwerking van cellenbeton uiterst ongezond is omdat het kwartsstof bevat dat diep in de longen dringt en mogelijk tot kanker kan leiden.Een nieuwe zware overtreding


Alsof dit nog niet genoeg was ontdekte de milieu-inspectie op 13 september  dat het asbestgehalte in het gebroken mengpuin de norm van 100mg/kg droge stof overschrijdt.
 


Vlaams Belang wil EKP weg uit KMO zone en vraagt dat het bestuur de omwonenden informeert !


Uit voorgaande kan men duidelijk afleiden dat de bedrijfsvoering bij EKP onbetrouwbaar is en dat de milieuwetgeving wordt overtreden door de halve maatregelen die telkens genomen worden na klachten of inspecties.


De gezondheidsrisico’s zijn dan ook ernstig te noemen voor:
– de eigen werknemers
– het personeel en de bezoekers van het containerpark
– de directe omwonenden
– de andere bedrijven op de site
– de schoolkinderen die dagelijks het aangrenzende fietspad nemen


Vlaams Belang wil dat dit milieubelastend bedrijf zijn activiteiten in de Dreefvelden stopt zodat de gezondheid van onze inwoners en de werknemers van de nieuwe bedrijven, die men wenst aan te trekken in deze KMO zone Dreefvelden,  niet in gevaar komt.


Wij vinden het onbegrijpelijk dat het bestuur omwille van de centen (verkoop gronden Dreefvelden aan nieuwe KMO’s),  over heel dit dossier niet communiceert.
 
Johan Cools

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...