Toelagereglement Conservatorium

Vandaag worden de betalingen door de ouders gedaan aan het Conservatorium (ofwel bij inschrijving, ofwel per overschrijving nadien).
Achteraf stuurt onze gemeente, 163 brieven naar de 163 ingeschrevenen, om te bevestigen dat hun kind wel degelijk ingeschreven is aan het Conservatorium en waarin het betalingsbewijs van inschrijving als bewijsstuk wordt gebuikt.
Meestal dateert die inschrijving van 6 maanden daarvoor !.
Wij zouden willen voorstellen om deze adminstratieve afhandeling te vereenvoudigen
De gemeente kan rechtstreeks de storting van 10€ doen aan het conservatorium , op basis van de inschrijvingslijsten.
We zouden hierdoor zowel 163 brieven kunnen uitsparen, en een deel administratief werk.

Antwoord:

Het gemeentebestuur ziet heil in een administratieve vereenvoudiging.

Johan Cools
Gemeenteraadslid

Vandaag worden de betalingen door de ouders gedaan aan het Conservatorium (ofwel bij inschrijving, ofwel per overschrijving nadien).
Achteraf stuurt onze gemeente, 163 brieven naar de 163 ingeschrevenen, om te bevestigen dat hun kind wel degelijk ingeschreven is aan het Conservatorium en waarin het betalingsbewijs van inschrijving als bewijsstuk wordt gebuikt.
Meestal dateert die inschrijving van 6 maanden daarvoor !.
Wij zouden willen voorstellen om deze adminstratieve afhandeling te vereenvoudigen
De gemeente kan rechtstreeks de storting van 10€ doen aan het conservatorium , op basis van de inschrijvingslijsten.
We zouden hierdoor zowel 163 brieven kunnen uitsparen, en een deel administratief werk.

Antwoord:

Het gemeentebestuur ziet heil in een administratieve vereenvoudiging.

Johan Cools
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...