UITSPRAAK DOSSIER VAN BASTELAER SCHUDT VERCAMMEN WAKKER

Op de raadscomissie van 24 April kondigde Burgemeester Vercammen aan dat alle fracties van de gemeenteraad worden uitgenodigd om hun ideeën te geven betreft mogelijke oplossingen voor de gevolgen van de uitspraak rond het dossier Van Bastelaer waar de gemeente staat voor een boete van 7,5 Milj.€.

In de brief van 2 mei, die het Vlaams Belang ontving, spreekt Burgemeester Vercammen, en ik citeer, “ Zoals u weet heeft de uitspraak Van Bastelaer een grote impact op de financiële ruimte van de gemeente en dit gedurende een lange periode. We zijn daarom genoodzaakt om ons grondig te bezinnen over een gezond gemeentebeleid.

”De Vlaams Belang fractie vindt het erg vast te stellen dat onze kritiek, die we nu reeds 6 jaar noodgedwongen brengen tijdens elke begrotingsbespreking, en waar het Vlaams Belang stelt dat er jaarlijks te veel wordt geïnvesteerd door het gemeentebestuur, tot nu toe genegeerd werd.

Wanneer men naar de oppositie zou geluisterd hebben in de periode 2000 tot 2007 en dus niet over de kaap van 4 Milj € investeringen per jaar zou gegaan zijn, dan zou men nu een soliede basis hebben met de nodige reserves om de actuele uitdagingen (Van Bastelaer, de vergrijzing, minder inkomsten uit dividenten wegens liberalisering, …) aan te gaan zonder de bevolking nog eens extra te moeten belasten.

Uiteraard zal het Vlaams Belang zijn steentje bijdragen rond het vastleggen van de gemeentelijke basistaken maar dan wel in het kader van :
– gezonde gemeentefinanciën en het terugdringen van de gemeenteschuld (270-> 150 Milj€)
– een oplossing rond het dossier Van Bastelaer
– het vrijwaren van de bevolking dwz. De boete voor de toenmalige fout van het CVP Bestuur mag niet gerecupereerd worden met extra belastingen

Maar het weze duidelijk: 4 milj.€ + 5milj.€ = en blijft 9milj.€ en bijgevolg zal onze fractie blijven pleiten voor minder investeringen.

Verder wensen wij op te merken dat slechts een maand geleden door deze raad de echte begroting 2007 behandeld werd. Toen werd de oppositie door het bestuur niet geraadpleegd en keurde de bestuursmeerderheid (CD&V + Martines) naast een 15 tal belastings – en retributieverhogingen ook nog eens 9 milj€ aan investeringen goed.

Uiteraard is het nooit te laat om fouten in te zien .

Om te besluiten durven wij stellen dat het enige positieve gevolg van de uitspraak rond het dossier Van Bastelaer lijkt te zijn dat het Burgemeester Vercammen heeft wakker geschud.

Johan Cools
Fractieleider Vlaams Belang
Sint-Katelijne-Waver

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...