Van Woonzorgcentrum naar Dienstencentrum

Na twee jaar voorbereiding weet het CD&V en NV&A bestuur blijkbaar nog steeds niet wat het wil.
Wordt de opvolger van het “rusthuis” een woonzorgcentrum of een heus lokaal dienstencentrum
waarvan het woonzorgcentrum deel uit maakt.
Het Vlaams Belang staat achter het idee om een lokaal dienstencentrum uit te bouwen dat zowaar een
centrale ontmoetingsplaats zal zijn voor alle ouderen en minder ouderen (vb. familie).
Samen komen en activiteiten ontplooien met kennissen en vrienden uit heel de gemeente.
Dat is de boodschap. Het bevorderen van de communicatie tussen de rusthuisbewoners (woonzorgcentrum)
en ouderen die zelfstandig wonen is voor het Vlaams Belang essentieel.
Uiteraard moet een dienstencentrum oog hebben voor de vele mantelzorgers en moet het rekening
houden met de minder actieven en zorgbehoevenden.

Het behouden en uitbouwen van een centrale keuken is volgens onze vertegenwoordiger
in de OCMW raad, Eddy Mares, vanzelfsprekend. De centrale keuken en een bijhorende eetgelegenheid
is bij uitstek de plaats waar iedereen kan samenkomen. Het werkt bovendien drempelverlagend
omdat je als bezoeker de omgeving en de mensen kent. Een keuken biedt ook de mogelijkheid
om de mensen actief te laten deelnemen aan het koken.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...