Verkaveling Maenhoevevelden loopt terug vertraging op

Op 22 juni was Igemo begonnen aan de voorbereidende werken in de verkaveling Maenhoevelden waarbij in een eerste fase in de wijk Kadoddervelden 48 woningen zullen gerealiseerd worden. Na twee dagen is men echter al gestopt met deze werken en tot op heden is er geen spadesteek meer uitgevoerd.

Vlaams Belang, dat tegen deze verkaveling is ,waarschuwde eind mei al dat best eerst de lopende procedures  zouden afgewacht worden alvorens te starten met de bouwplannen voor de eerste fase . Dat werd toen nog weggelachen door Igemo dat holderdebolder een verkoopavond organiseerde, stelt Vlaams Belang gemeenteraadslid Jos Moeyersons. ‘Maar ondertussen heeft Igemo het zeker voor het onzekere gekozen en liggen de werken stil. Momenteel loopt er immers een schorsingsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, ingesteld door het comité Laat het Groen, en niemand weet wanneer de uitspraak is voorzien. Dat is ook slecht nieuws voor de kandidaat-kopers die nu langer op hun nieuwbouw zullen moeten wachten, afhankelijk van de uitspraak die er volgt.” De uitspraak zal een eerste wettelijke toets vormen voor heel deze verkaveling.

Nadat Igemo de procedure tegen hun onteigeningsmachtiging al tweemaal heeft verloren (eerst bij de vrederechter en daarna in hoger beroep bij de rechtbank van eerste aanleg nadat de raad van state het eerder opgemaakte RUP had vernietigd) is dit al de derde tegenslag en vertraging in dit dossier. 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...