Verkeersoverlast rond Dijkstein wordt niet opgelost

Tijdens een bewonersvergadering in de Dijksteinschool aangaande de nodige wegeniswerken rond de nieuwe multifunctionele zaal kwamen heel wat grieven naar boven die Vlaams Belang in het verleden ook al aanhaalde.

Dat het elke morgen en avond druk is rond de Dijksteinschool is een feit. Dat zal er in het najaar niet op verbeteren als de rioleringswerken daar starten en begin 2014 met de bouw van de nieuwe zaal wordt gestart. Deze zaal dient voornamelijk als turnzaal voor de kinderen van de school. Dijkstein blijft uit zijn voegen barsten. De refter die nu te klein is gaat naar de turnzaal. De oude refter maakt plaats voor bijkomende klassen en aan de overkant komt dus de nieuwe turnzaal waar ook verenigingen kunnen van gebruik maken. Er zal eveneens een kinderopvang komen.

Het nieuwe bestuur gaat via de Wilgestraat naast het zwembad Maanhoevebad een inrit maken met een voetpaddrempel waarover de auto’s naar de school kunnen rijden in een 30km-zone. Er zal aan de school een rond punt gemaakt worden waar de ouders hun kinderen kunnen afzetten en ophalen. Een kiss and ride-zone. Naast deze rotonde komt een nieuwe parking met 54 plaatsen, voornamelijk voor het personeel. De parking naast het zwembad zou verdwijnen.

De bewoners stelden vast dat er inzake de verkeersproblematiek rond de school niets wordt opgelost. Het grote probleem blijven de verkeersopstoppingen aan de kant van het zwembad waar het verkeer langs drie kanten komt. Het is dan geen sinecure om de Meidoornstraat in te geraken. De bewoners hadden graag gehad dat daar eerst iets aan veranderde. Men vreest ook dat de ouders hun wagen gewoon aan de rotonde aan de school gaan laten staan met nieuwe opstoppingen als gevolg naast het zwembad. Aan het sluipverkeer via de Berkelei dient ook paal en perk gesteld te worden. Dat zal er in de toekomst met de eventuele aanleg van de verkaveling Maanhoevevelden niet op verbeteren.

Nogal wat mensen vroegen aan de burgemeester waarom er geen toezicht is van de politie. Zoals Vlaams Belang al aankaartte zijn er klachten over druggebruikers op de parking van het zwembad en over hangjongeren die tot na middernacht nog aan het voetballen zijn. De wijkbewoners gaven als tip de mogelijkheid te onderzoeken om een parking voor de ouders en de wachtende kinderen aan te leggen aan het voetbalveld van Pasbrug. Eveneens hadden ze liever gezien dat de zaal achter de school werd gebouwd in plaats vooraan aan de Meidoornstraat. Burgemeester Sels en schepenen De Pauw en Slootmans verweerden zich met het feit dat ze enkel de plannen van de vorige meerderheid uitvoerden. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel voor de nieuwe bestuursploeg.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...