Verkeersraad staat buiten spel

[c][/c]

U kent ze wel, de borden die in Duffel gebruikt worden voor de aanduiding van snelheidszones.
In maart besliste onze gemeenteraad van dit ook te doen.
Een goede zaak op zich, want hierdoor kan men het aantal verkeersborden verminderen.
In plaats van achter elke zijstraat of kruispunt de snelheid te moeten aanduiden, hoeft men met deze regeling slechts aan te duiden in welke snelheidszone men zich bevindt (30km, 50km of 70 km). Enkel wanneer men overgaat naar een andere zone, moet dit terug opnieuw met een bord aangeduid worden.
Dat in deze de verkeersraad zijn zegje zou hebben lijkt ons logisch. Deze adviesraad is uitstekend geschikt voor zulke aangelegenheden. Dit is dan wel zonder schepen van mobiliteit Servaas De Vries gerekend. Op de vraag van onze fractieleider Johan Cools , die informeerde naar de goedkeuring door de verkeersraad van de lijst met straten zone 30 en 50, antwoordde bewuste schepen dat de gemeente zelf de lijst had vastgelegd. We zullen achteraf wel gaan praten met de inwoners verklaarde hij !
Onze gemeente, die vele adviesraden telt, toont hier aan dat deze raden, schijnadviesraden zijn waar de inwoners hun mening en ongenoegen kunnen uitten bij een tas koffie, maar die wanneer het erop aan komt, buiten spel worden gezet.

Johan Cools

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...