Verkeersveiligheid

Dringende maatregelen verkeer
Mechelsesteenweg
Met verbazing vernamen we dat er op 20 september ter hoogte van de Dreefvelden een ongeval met dodelijke afloop heeft plaatsgehad.
Echt verbazen doet ons dat niet aangezien het gemeentebestuur gezorgd heeft voor een gevaarlijke verkeerssituatie op de
Mechelsesteenweg ter hoogte van het centrum en dit zeker met betrekking tot de fietsers.
Als gemeenteraadslid hebben wij ook de plicht om te waken over de veiligheid van de weggebruikers die op onze wegen rijden
en moet de lokale overheid het voorzorgsprincipe hanteren.

Daarom vragen wij dringend volgende maatregelen:

1 Vrachtwagens actief weren uit de zone 30, temeer omdat

vandaag fietsers verplicht worden van zich daar te mengen met het verkeer.

2 Daar waar kan, in zone 30, ook fietsstroken voorzien die gescheiden zijn van de rijweg

3 Eindelijk werk maken van de herlocatie van de aanwezige zware industrie in de KMO-zone Dreefvelden

Repliek van de burgemeester:

De burgemeester erkent het probleem ter hoogte van de Mechelsesteenweg, hij heeft hieromtrent in nabije toekomst een vergadering met alle betrokken partijen in dit dossier. Deze problematiek zal zeker worden aangekaart.

Onze fractie houdt u op de hoogte!

Johan cools

Dringende maatregelen verkeer
Mechelsesteenweg
Met verbazing vernamen we dat er op 20 september ter hoogte van de Dreefvelden een ongeval met dodelijke afloop heeft plaatsgehad.
Echt verbazen doet ons dat niet aangezien het gemeentebestuur gezorgd heeft voor een gevaarlijke verkeerssituatie op de
Mechelsesteenweg ter hoogte van het centrum en dit zeker met betrekking tot de fietsers.
Als gemeenteraadslid hebben wij ook de plicht om te waken over de veiligheid van de weggebruikers die op onze wegen rijden
en moet de lokale overheid het voorzorgsprincipe hanteren.

Daarom vragen wij dringend volgende maatregelen:

1 Vrachtwagens actief weren uit de zone 30, temeer omdat

vandaag fietsers verplicht worden van zich daar te mengen met het verkeer.

2 Daar waar kan, in zone 30, ook fietsstroken voorzien die gescheiden zijn van de rijweg

3 Eindelijk werk maken van de herlocatie van de aanwezige zware industrie in de KMO-zone Dreefvelden

Repliek van de burgemeester:

De burgemeester erkent het probleem ter hoogte van de Mechelsesteenweg, hij heeft hieromtrent in nabije toekomst een vergadering met alle betrokken partijen in dit dossier. Deze problematiek zal zeker worden aangekaart.

Onze fractie houdt u op de hoogte!

Johan cools

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...