Vlaams Belang actief in de gemeenteraad

Zoals eerder vermeld deed Vlaams Belang een voorstel op de voorbije gemeenteraad om een kiosk te organiseren tijdens de zomermaanden om onze talrijke muziekverenigingen aan bod te laten komen in de vier kernen. Dit voorstel werd door het hele schepencollege positief onthaald en zal zeker worden uitgewerkt, is ons beloofd.
Vlaams Belang bracht tevens nog een ander punt naar voren op de gemeenteraad van 4 maart.
De gemeentelijke toelage voor het OCMW stijgt dit jaar weer tot 2.366.978 euro. Vlaams Belang stelde dat tegen volgend jaar dit nieuwe bestuur een beter resultaat moet kunnen voorleggen door a) een kerntakendebat aan te gaan en b) door een betere samenwerking tussen OCMW en gemeentebestuur op vlak van ondersteunende diensten en gezamelijke aankopen. ‘Concreet zou het kunnen gaan om samenwerking op het vlak van ICT,communicatie, ombudsdienst, technische dienst en catering. Dit alles zou moeten leiden tot effectiviteitsverhoging, efficiëntieverhoging en besparingen‘ aldus nog Johan Cools (Vlaams Belang).’Wij vragen ocmw-voorzitter Dave Van Oosterwyck dan ook om zo vlug mogelijk een stuurgroep samen te stellen om deze fusie uit te werken, Een verdere stijging van de onkosten voor het ocmw dient immers vermeden te worden, besluit Cools.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...