Vlaams Belang: de kracht van een overtuiging !

Het is een feit dat onze partij vandaag een moeilijke periode doormaakt. De versnippering van het politieke landschap, het cordon sanitair (waardoor wij enkel vanuit de oppositie kunnen doorwegen) en het feit dat onze partij reeds 25jaar op dezelfde punten blijft hameren eist zijn tol. Nochtans is kiezen voor het Vlaams Belang zowel vroeger als nu een principiële keuze die meestal groeit uit de bekommernis om wat er met onze maatschappij aan het gebeuren is. Deze bekommernis is er uit vrees maar tegelijkertijd met een duidelijke wil om er iets aan te doen en zo de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen veilig te stellen.
En ja
iedereen heeft zijn eigen stijl. De ene wat scherper, de andere wat softer, maar met dezelfdeboodschap en dus geen kakafonie. Het komt erop aan als een ploeg te werken waardoor onze overtuiging meer zal doorwegen op de besluitvorming.
Zelf kom ik dagelijks in contact met onze Waalse vrienden en rij ik dagelijks door Brussel met de wagen. M.a.w dagelijks heb ik te maken met de
gelijkenissen en verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië, met de gevolgen (goede en kwade) van de multiculturele samenleving. Deze dagelijkse ervaring sterkt mij in de overtuiging dat ons land dringend een Vlaams en een Waalsbeleid moet voeren dat de identiteit van onze Westerse samenleving moet koesteren en versterken. Het Vlaams Belang zag deze evolutie reeds 25 jaar geleden en terecht. Ons programma dat vooral focust op identiteit, veiligheid en Vlaamse onafhankelijkheid voor welvarende regio’s is en blijft actueel. Ik nodig u dan ook uit om het programma van het Vlaams Belang te lezen. Die mogelijkheid heeft praktisch iedereen via het internet. Ik garandeer u, dat de informatie rechtstreeks vanuit de bron (webstek www.vlaamsbelang.org) de eerlijkste manier is om ons programma te leren kennen.
Deelt u met ons deze bekommernis, en heeft u het ook moelijk om er niets aan te doen, steek dan de
hand uit de mouwen en neem met ons contact op. Geloof me, ook in onze gemeente is er heel wat te doen en kan je vanuit de oppositie dingen veranderen.

Johan Cools
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...