Vlaams Belang hoopt dat kiezer inzet apprecieert

Fractieleider Johan Cools heeft de afgelopen zes jaar heel wat dossiers op de gemeenteraad aangekaart en was diverse keren de stem van de vele mensen die het met dit bestuur niet eens waren. Nadat onze fractie van vier verkozen gemeenteraadsleden in 2006 direct herleid werd tot twee door twee overlopers (Vercammen en Cooreman) hoopt Vlaams Belang dit keer terug haar vier zetels of misschien zelfs vijf zetels te herwinnen.
Naast Johan Cools wordt er vooral gemikt op de jeugd met de 19-jarige Steffi Buelens en op de werkkracht en inzicht van Jos Moeyersons die als bestuurslid in korte tijd reeds zijn waarde bewezen heeft. Verder op de lijst staan ook nog OCMW-raadslid Eddy Mares en gemeenteraadslid Romain Van Dessel (de Joppe) als lijstduwer. Vijf troeven dus!
Vlaams Belang is er van overtuigd dat onder meer met deze kandidaten een goed verkiezingsresultaat kan behaald worden. Vlaams Belang blijft bovendien vasthouden aan zijn duidelijke standpunten en stellingnamen. Zo verwijzen wij naar onze 5 standpunten (thema's) die duidelijk verschillen van andere partijen en die u kunt vinden in de prachtige folder die we vorige week in de bus dropten. Andere partijen zijn al sinds een paar weken bochten aan het maken in bepaalde dossiers. We komen daar later op terug. 
Hebt u ook opgemerkt dat CD&V-mandatarissen nu uw deur plat lopen om naar al uw verzuchtingen te luisteren terwijl er de voorbije zes jaar niet naar u geluisterd werd? Het is duidelijk dat de N-VA zich als de grootste uitdager van burgemeester Vercammen aandient. Laat u niet vangen aan de overdaad van verkiezingsborden. Indien die de weergave waren van het aantal tussenkomsten in de gemeenteraad van de afgelopen jaren dan ware het mooi geweest. De waarheid is echter dat N-VA de hele 6 jaar in de raad bijna niets gepresteerd heeft en het
de werkwijze van CD&V steeds goedkeurde. Gaat lijsttrekker Kristof Sels dan nu plots de geschikte kandidaat voor burgemeester zijn?  N-VA zal na de keuze dus terug braafjes aan de hand lopen van de CD&V bij gebrek aan een serieuze burgemeesterskandidaat.
U weet dus nu al dat een stem voor de op schepenzetels en postjes beluste N-VA een stem is voor de CD&V!
Vlaams Belang van zijn kant is niet geïnteresseerd in de postjes maar werkt vanuit de oppositie en samen met de bevolking. Zo dwingen wij het bestuur om in bepaalde dossiers andere standpunten in te nemen . Rechtlijnigheid in de standpunten is ons meer waard dan kronkelen voor de macht. Een stem op Vlaams Belang is dan ook een stem op een krachtige partij die niet zwijgt. Vlaams Belang hoopt dan ook dat de kiezer de inzet van de partij zowel binnen als buiten de gemeenteraad op prijs weet te stellen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...