Vlaams Belang interpelleert Kris Peeters over de glastuinbouwzones

Vorige week voelde Marleen Van den Eynde (Vlaams Belang) minister-president Kris Peeters aan de tand in de commissie Landbouw over de clustervorming van glastuinbouwbedrijven in Sint-Katelijne-Waver en Putte. De mogelijke bijkomende glastuinbouwzone in dit gebied zorgt voor heel wat ongerustheid, stelde zij. "Uit het LER-rapport blijkt dat slechts 1 van de 59 onderzochte bedrijven in deze zoekzones zich wenst te integreren in de mogelijke nieuwe glastuinbouwzone. We kunnen ons dan ook de vraag stellen of Sint-Katelijne-Waver al geen macrozone is gelet op de al 173 bedrijven in de tuinbouw. U maakte al een voorkeursscenario over aan betrokken gemeentebesturen die dat echter unaniem van tafel veegden. In de gemeente Sint-Katelijne-Waver is er totaal geen lokaal draagvlak voor de inplanting van zeer grote glastuinbouwbedrijven omdat mogelijk veel kleine telers zouden worden onteigend. Bovendien is er veel bespreidde bebouwing. Dat zou mogelijk opnieuw tot massale onteigeningen kunnen leiden indien het zogenaamde 3e spoor (glastuinbouwclusters) wordt uitgevoerd." Marleen Van den Eynde stelde daarop de vraag of Kris Peeters zijn plannen wilde bijsturen en of hij eventueel naar andere macrozones in Vlaanderen ging zoeken.


Kris Peeters bleef wazig in zijn antwoord toen hij stelde dat de ruime regio rond Sint-Katelijne-Waver een belangrijk glastuinbouwgebied in Vlaanderen is. Hij wil ondanks het protest van de bevolking de financiële haalbaarheidsstudie verder zetten die van start ging op 1 oktober en welke gesponserd wordt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling(EFRO). De provincie Antwerpen verdeelt zoals bekend 770.000 eur over twee jaar om dit onderzoek te steunen.  Marleen Van den Eynde stelde nogmaals dat de huidige glastuinbouwers geen kandidaat zijn om verder te werken in een nieuwe megaglastuinbouwzone. "Clustervorming in deze regio is ook een aanslag op de tuinbouw omdat in deze regio op de open ruimte nog heel wat aan vollegrondtuinbouw wordt gedaan. Ook dat segment mag niet in gevaar worden gebracht.""


Het antwoord van Kris Peeters was alvast niet bemoedigend voor beide gemeenten. "Ik ga ervan uit dat men specifiek voor Sint-Katelijne-Waver, waar er een heel belangrijke veiling is, toch ziet wat de toekomst zou kunnen brengen. Ik heb de mogelijkheid tot clustering onderzocht in dit gebied waar er dus een zone is, maar goed, we proberen dit stap per stap te realiseren. Ik kan tot op zekere hoogte een aantal reacties begrijpen. Ze kunnen op basis van onvoldoende informatie of een kramp worden verklaard. Ik hoop dat die kramp verdwijnt wanneer het melkzuur uit de spieren wordt gehaald."


Johan Cools, fractieleider van Vlaams Belang Sint-Katelijne-Waver die het initiatief nam om deze zaak in het Vlaams parlement aan te kaarten, is alvast ontgoocheld over dit antwoord. "Ik hoop dat het kabinet Peeters de protestbrieven van onze gemeente en Putte ernstig neemt en formeel spoor 3 (gestuurde ontwikkeling door de overheid van glastuinbouwclusters) verlaat.


Het antwoord van Peeters in de comissie landbouw was allesbehalve geruststellend voor onze inwoners die zich verenigden in het buurtcomité glastuinbouwzones.


CD&V wil wachten tot het melkzuur uit de spieren van de Katelijnse inwoners is verdwenen, waarmee men natuurlijk aangeeft dat het de bedoeling is om dit dossier over de gemeenteraadsverkiezingen te tillen. Hierdoor zal de onzekerheid voor de ongeruste bewoners in de voorbestemde zone nog twee jaar aanslepen. CD&V rekent op het geheugenverlies van de publieke opinie. Men is gewaarschuwd ! "

(hieronder vindt u de volledige interpellatie van Marleen Van den Eynde)

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...