Vlaams Belang keurt het “Lokaal beleidsplan kinderopvang 2008-2013” niet goed.

Als uitgesproken gezinspartij volgen wij dit beleid op de voet. In het beleidsplan kwamen alle betrokken partijen die te maken hebben met kinderopvang aan bod.

De privé initiatieven kunnen wij enkel toejuichen en mee helpen uitbouwen.

Onze opmerkingen op het beleidsplan gingen uit naar de gemeentelijke initiatieven, in het bijzonder naar de buitenschoolse kinderopvang (BKO).
Als fractie vragen wij onmiddellijk een verlaging van de tarieven van de BKO die recentelijk in mei jl. werden opgetrokken. Deze verhoging werd toen enkel doorgevoerd om de gemeentekas te spijzen. In mei hebben wij deze verhoging tevens trachten tegen te houden, maar tevergeefs.

Wij eisten tijdens de voorbije gemeenteraad dat de tarieven van de BKO werden opgenomen in dit beleidsplan. Eveneens dat er een verlaging zou plaats hebben of alleszins een bevriezing zou gebeuren van de huidige tarieven tot 2013 zodat tijdens de volgende jaarlijkse begrotingsrondes de prijzen niet nog verhoogd kunnen worden. We spreken hier over de tarieven die gelden tijdens de wettelijke schooldagen.

Onze argumentatie voor onze vraag is de volgende :

Gezinnen die beroep doen op de BKO, zijn in het algemeen gezinnen van tweeverdieners of alleenstaande werkende ouders. Deze groep wordt reeds zeer hoog belast en zorgen eveneens voor een serieuze bijdrage aan de gemeente via de gemeentebelasting. Deze gezinnen moet je stimuleren door de opvang zo ruim en goedkoop te houden, er is trouwens een groot terugverdieneffect aanwezig voor de gemeente via de gemeentebelasting. Het wordt tijd dat werken beloond wordt !!

Door het luik BKO in het “Lokaal beleidsplan kinderopvang” konden wij dan ook dit punt niet goedkeuren en onthielden ons tijdens de stemming.

Tom Genbrugge
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...