Vlaams Belang komt op voor milieu

De afgelopen gemeenteraad stonden er twee belangrijke punten op het programma inzake het milieu, met name het nieuwe grachtenplan en de toelichting bij het dossier Veiling Zuid. Zowel CD&V als Vlaams Belang probeerden tevergeefs de meerderheid met diverse argumenten op andere gedachten te brengen.

Zo was er grote verontwaardiging omdat inzake waterlopen zo’n honderd grachten in de toekomst niet meer zullen onderhouden worden door de gemeente of de provincie. Deze worden geschrapt van de ruimingskaart en de aangelanden (bewoners) dienen voortaan zelf voor het openhouden van hun grachten te zorgen. Vlaams Belang wijst op het hoge aantal van deze grachten en ook op de gevolgen voor de waterproblematiek in onze gemeente.
Ook in het ander dossier, de inrichting van Veling Zuid, wees Vlaams Belang op de waterproblematiek. Zo werden er door de POM alleen sonderingen (peilingen) gedaan na juli. Aangezien het een goede zomer was zal dat een ander beeld geven dan wanneer men deze peilingen in het regenseizoen zou doen. Raadslid Johan Cools vroeg eveneens grondig rekening te houden met de buffercapaciteit en het waterdebiet in dat gebied. Concreet vraagt Vlaams Belang om de bufferzone aan de kant van de resterende woningen van 30 naar 45 à 50 meter te brengen. Er werd gevraagd om doelstellingen naar voor te schuiven om de leefbaarheid rond deze zone te vrijwaren. Zo mogen de omwonenden maar een minimale last ondervinden van bv. het geluid (denken we maar ’s nachts aan het lawaai van de vele koelinstallaties aan de veiling). En vooraleer men daar extra parkings wil aanleggen voor de vele vrachtwagens, vraagt Vlaams Belang dat eerst de mogelijkheid wordt onderzocht of men geen vrijstaande verharde gronden of loodsen kan benutten. Er zijn genoeg leegstaande bedrijfsgebouwen rond de veiling. Op het veilingterrein zelf is ook nog een groot deel geasfalteerde parking en zelfs achter de Novobrik of de Frugo zijn parkeerplaatsen beschikbaar. U ziet dat Vlaams Belang ook meedenkt over de toekomst in en rond Veiling Zuid.
En waar was dan die andere oppositiepartij Groen zult u vragen. Niet gehoord in deze dossiers. Waarschijnlijk te druk bezig met twitteren. Of geen visie in deze nochtans groene dossiers?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...