Vlaams Belang met twee verkozenen in de OCMW-raad

Bij de verkiezingen van 8 oktober behaalde onze partij 4 gemeenteraadsleden, die op hun beurt, bij de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad de OCMW-raadsleden dienden te verkiezen. Voor de stemming probeerde een als Patrick Janssens verkleedde Servaes De Vries de democratische gemeenteraadsleden van CD&V nog vlug de les te spellen. Het zou van hun stemgedrag afhangen of het “cordon” zou doorbroken worden of niet.

Maar wat gebeurde er? De geplande koehandel, waarbij de reststemmen van CD&V aan een VLD kandidaat zouden toegekend worden, ging niet door. CD&V stemde enkel op de eigen kandidaten. Hun reststemmen gingen verloren, en daardoor bekwam het Vlaams Belang, met 11 stemmen, een extra verkozene in de OCMW-raad.

Een totaal aangeslagen Servaes kreeg de kleuren van zijn eigen partij. Hij beschuldigde zijn vroegere “democratische” coalitiepartner ervan het “cordon” te hebben doorbroken. Zelf hebben we het raden naar de reden van de houding bij de CD&V. Maar al bij al was het een droevige vertoning. Het misbaar dat Servaes maakte, had niets te maken met inhoud, maar alles met het mislopen van een postje.

Het moge de zogenaamd democratische partijen een troost zijn dat wij een vrouwelijke en beslagen kandidate meer in de OCMW-raad brachten, waar die voordien louter een mannenclub was.

Tenslotte is het ook de kiezer die de kaarten zo geschud heeft dat onze partij een tweede OCMW verkozene heeft. En dit tot spijt van wie dit benijdt.

Johan Cools
Fractieleider gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...