Vlaams Belang SKW haalt slag thuis

De gemeente Sint Katelijne Waver besloot om zich te verzetten tegen het nieuwe gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “afbakening regionaal stedelijk gebied Mechelen” omdat het zich niet kon verenigen met een aantal elementen in dit uitvoeringsplan. Onze fractie ging grotendeels akkoord met het bezwaar dat door de gemeente werd geformuleerd, maar had toch enkele opmerkingen. Onze fractie stelde daarom ook voor om het voorliggende voorstel op te splitsen in een aantal delen omdat zij niet akkoord kon gaan met het plan zoals het nu voorlag. Intensieve gesprekken met alle fractieleiders tijdens een onderbreking van de gemeenteraad brachten de neuzen in dezelfde richting. Wij staan er op om toelichting te geven bij een aantal wijzigingen die wij hebben kunnen bekomen van de andere partijen.
 
VEILING ZUID
In het voorliggende plan verklaarde de gemeente dat ze niet “apriori” tegen de uitbreiding van bedrijfsactiviteiten in de agro-industriele sector was. Deze passage werd geschrapt om de hogere overheid niet de pap in de mond te geven. Wel blijft de bepaling behouden dat er meer onderzoek moet gebeuren om te komen tot een gestructureerde samenhang in dit gebied alvorens een herbestemming in te voeren.
MAENHOEVEVELDEN
Reeds jaren pleiten wij om de herbestemming naar woongebied tegen te houden. De gemeente heeft eindelijk geluisterd naar de verzuchtingen van de omwonenden en de eisen van onze fractie en heeft expliciet gevraagd om de herbestemming naar stedelijk woongebied voor de Maenhoevevelden niet door te voeren. De gemeente doet dit echter wel met andere motieven. Zij bepleit dat zij reeds zelf bezig was met het inrichten van een RUP om een kwalitatieve inplanting toe te laten. Wij durven echter stellen dat zij wil voorkomen dat projectontwikkelaars zich op het stuk grond gaan gooien zodat de gemeente financieel uit de boot valt. Hoe dan ook, voor de inwoners van Maenhoevevelden is het goed nieuws dat zij nu zwart op wit hebben dat de gemeente niet wil dat dit gebied stedelijk woongebied wordt.
BONDUELLE
Volgens het voorliggend plan zou dit industriegebied worden ingekleurd als natuurgebied. De gemeente had hier bezwaar tegen omdat zij intussen eigenaar is geworden van de gronden Van Bastelaer, en nu plannen had om het binnengebied op termijn te kunnen verkavelen. Het bezwaarschrift wordt nu dusdanig aangepast dat alleen de buitenrand van het gebied eventueel bebouwd zou kunnen worden (de voetbalterreinen aan de Pasbrug) en dat het binnengebied herbestemd zou worden tot natuurgebied en parkgebied. Met deze wijziging kunnen wij ons vinden.
R6 – OTTERBEEK
Voor ons is het van belang dat het gebied ten noorden van de R6 beter wordt ingericht. In het advies stelt de gemeente dat dit gebied moet herbekeken worden gezien de activiteit aan de overkant van de R6 (inplanting regionaal Ziekenhuis). In de tekst werd expliciet aangebracht dat dit gebied wordt gezien als buffergebied. Hoe deze buffer ingevuld wordt is bespreekbaar.

Gezien deze aanpassingen hebben wij gemeend dat wij ons niet langer hoeven te verzetten tegen het bezwaar dat onze gemeente heeft geformuleerd. Wij zullen er echter streng over waken dat de voorwaarden van dit bezwaar niet worden geschonden.
Johan Cools

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...