Vlaams Belang steunt bewoners sociale woningen


Naar aanleiding van de onrust die er heerst in de wijk Hoge Velden waar 88 sociale woningen ontruimd zullen worden voor renovatiewerken en waarbij de inwoners per brief gewaarschuwd werden dat de kans klein is dat ze mogen terugkeren naar hun oorspronkelijke woning wil Vlaams Belang het volgende stellen:

Artikel 50 van het sociaal huurbesluit van 12 oktober 2007 bepaalt dat als een huurder een onderbezette woning bewoont, hij of zij hiervoor maandelijks een vergoeding moet betalen die aan de reële huurprijs wordt toegevoegd.

De al dan niet invoering van deze onderbezettingsvergoeding in de sociale huisvesting blijft tot discussies leiden. Het gaat om sociale huurders, die vaak als gevolg van kinderen die verhuisd zijn of er na een echtscheiding alleen voor staan, een woning huren met een of meerdere kamers meer dan waar ze volgens hun gezinssamenstelling eigenlijk recht op hebben. Vlaams minister van Wonen Minister Freya Van den Bossche (sp.a) wil een uniforme regeling voor heel Vlaanderen uitwerken en stelt ” ik blijf er evenzeer van overtuigd dat grotere woningen, die ook een merkelijk hogere kostprijs hebben, bedoeld zijn voor grotere gezinnen en dat een vergoeding op haar plaats is wanneer deze woningen sterk onderbezet worden. ” Ook CD&V steunt dit voorstel.
Het Vlaams Belang, maar ook de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) zijn niet akkoord met dit voorstel.


– Wij zijn voorstander van een aanmoedigingsbeleid in plaats van een sanctionerend beleid, bijvoorbeeld door een verhuispremie toe te kennen.

– het sanctioneren van ouderen die in een onderbezette sociale woning woont staat haaks op de principes van levenslang wonen.

– Wij vragen een eenvoudige regeling waarin het geen rol speelt voor hoeveel mensen een slaapkamer geschikt is, maar enkel het aantal slaapkamers zelf.


– een uniforme regeling voor gans Vlaanderen gaat niet. Op de ene plaats is er een tekort aan grotere woningen terwijl er elders een tekort is aan kleinere woningen.


– Met het opleggen van een boete of een gedwongen verhuis gaat men een grote stroom van goed ingeburgerde inwoners wegjagen, wat niet wenselijk is.


Freya Van den Bossche hield geen rekening met deze bemerkingen.


Het Vlaams Belang wacht de definitieve tekst van het voorstel van de minister af, maar kondigt al verzet aan tegen de onderbezettingsvergoeding. Deze vergoeding zal immers in de eerste plaats onze eigen oudere Vlaamse huurders treffen die al vaak een groot deel van hun leven in dezelfde woning hebben geleefd, aldus Jan Penris, Antwerps verkozene in het Vlaams Parlement voor Vlaams Belang en tevens voorzitter van de commissie Wonen in dat Vlaams Parlement. Een Vlaams spreekwoord luidt: Een oude boom moet je niet verplanten.


Met de renovatiewerken wil de Duffelse Volkswoningen gaan schuiven met de mensen om ze in kleinere woningen te plaatsen waar ze bovendien zelf moeten instaan voor verhuis en het instapklaar maken van de woning. (Zie ons eerder standpunt van 7 februari 2012).


Onze partij bezorgde daarom  in de wijk Hoge Velden de nieuwsbrief ‘Onze huurders’ waarin bovengehaalde problematiek en nog andere zaken voor huurders van sociale woningen aan bod komen. Een echte aanrader! Tot nu toe is de respons op die nieuwsbrief groot en krijgen we verschillende vragen en opmerkingen van verontruste bewoners. Huurt u een sociale woning in onze gemeente en wil u ook onze nieuwsbrief in de bus,
bel dan naar onze fractievoorzitter Johan Cools 0495/59 75 14

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...