Vlaams Belang voert felle oppositie !


Afgelopen maandag op de gemeenteraad konden de vele opgekomen bewoners (waaronder het glastuinbouwcomité, het comité van de R6 en de getroffen huurders van de sociale huurwoningen in de Hoge Velden) getuige zijn van de felle oppositiestrijd die het Vlaams Belang zoals gewoonlijk voert. Op tal van punten werd het bestuur op de korrel genomen. 


– Zo gaat Vlaams Belang akkoord om een fietspad te leggen via tussen de Mechelbaan en de Kruisweglei. Alleen moeten daar volgens de plannen wel zes eiken voor sneuvelen. Bevoegd schepen Van Asch was niet op de hoogte van deze bomen. Fractieleider Johan Cools vraagt om deze zes bomen te sparen en het fietstracé er vlak naast te leggen.


– De cafés op de markt in Waver gaan ook een nieuw aangelegd terras krijgen.Vlaams Belang gaf aan dat men niet dezelfde fout mag begaan zoals momenteel voor café Onder de Toren in Katelijne. Daar is de doorgang voor minder-validen ronduit slecht (verhoging 20cm, op een lengte van 1.5m).
Schepen Van Asch vond dit een terechte opmerking en zei dat men uit deze fouten geleerd had !
Het Vlaams Belang stelt dat men beter eerst had nagedacht… maar zelfkennis is begin van wijsheid.


– Vorig jaar kwamen er ‘slechts’ 22 klachten binnen op onze gemeente. Wie op de gemeentelijke webstek een beetje rond zoekt vindt het formulier om een klacht in te dienen. Vlaams Belang stelde voor om via het gemeenteblad nog eens uit te leggen hoe bewoners die geen pc hebben een klacht kunnen indienen. Het lage getal van 2011 geeft aan dat blijkbaar heel wat bewoners de procedure niet kennen. Het bestuur gaat akkoord met deze suggestie.  


– Wat betreft het jaarverslag van de dienst toerisme is Vlaams Belang verheugd dat het aantal wegwijzers naar ’t Grom deze zomer zal vermeerderd worden. Vlaams Belang stelde vorig jaar al dat er een pak subsidies naar de toeristische dienst vloeiden maar dat vele mensen de weg naar deze dienst niet wisten door de povere bewegwijzering met slechts twee wegwijzers via de Hertstraat. Daarnaast werd schepen Eric Janssens erop gewezen dat de voorgelegde resultatenrekening 2011 foutieve gegevens bevatte en niet transparant was opgesteld conform het nieuwe boekhoudsysteem dat de gemeente hanteert.


– In het aanslepende dossier van de Duffelse Volkswoningen drong Vlaams Belang bij Anita Van der Auwera (CD&V raadslid en lid van de Raad van Bestuur Duffelse Volkswoningen) er nog eens op aan dat in het bestek voor de aannemers moet staan dat de renovatiewerken per tien woningen dient te gebeuren zodat deze bewoners, in groep, tijdelijk naar de leegstaande woningen in de wijk kunnen verhuizen. Dat betekent minder verhuis, geen administratieve procedures met kosten en men blijft in zijn sociale omgeving Onze partij klaagde ook het feit aan dat er ondertussen al drie woningen zouden verkocht zijn aan de huurders. Vlaams Belang vroeg dan ook of dit een normale procedure is en waarom de andere huurders deze mogelijkheid niet kregen aangeboden.


– Het gemeentebestuur vroeg alle partijen om een brief te ondertekenen waarbij aan minister-president Kris Peeters gevraagd wordt om zijn gedane beloftes inzake het verlaten van spoor 3 voor glastuinbouwzones in Sint-Katelijne-Waver te bevestigen. Vlaams Belang stelde zich garant om mee te tekenen maar waarschuwde meteen N-VA om deze pluim niet op haar hoed te steken zoals met de vorige brief gebeurde (zie artikel 26 maart op deze website). Want eerst de oppositie om hulp vragen en nadien met de eer gaan lopen, die vlieger gaat niet op. 


Raadslid Romain Van Dessel vraagt ook expliciet dat het wijkkantoor van de politie in of aan het gemeentehuis zou komen zoals nu al het geval is voor de andere drie Bodukap gemeenten. Raadslid Johan Cools herinnerde er echter aan dat dit een oude afspraak was waarbij het nieuwe politiegebouw eerst in de Leliestraat ging komen. ‘En daar zouden wij geen moeite mee gehad hebben omdat de afstand tussen Lemanstraat en Leliestraat klein is. Maar de huidige locatie aan Hagelstein is niet geschikt voor minder-mobiele personen. Er is zelfs geen buslijn die daar passeert. Hoe moeten de mensen daar dan geraken. Bovendien is het zo dat de agenten meermaals op het gemeentehuis moeten zijn voor tal van administratieve zaken. De politie moet dichter bij de burger komen.Dus een wijkwerking van de politie in het gemeentehuis zou dit zeker vergemakkelijken.

– Gezien de blijvende moeilijkheden met de leiding van jeugdhuis Topya in de Elzestraat die er geen al te proper beleid op na houdt vraagt onze partij om met een nieuwe bladzijde te beginnen en nieuwe gemotiveerde jongeren aan te stellen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...