Vlaams Belang vraagt afbouw van afvaltaks na goede cijfers Ivarem

De kans is groot dat de burgers uit onze regio volgend jaar minder afvaltaks zullen moeten betalen. De jaarlijkse afvaltaks van 54 euro per gezin werd op vraag van Ivarem vorig jaar door diverse gemeenten ingevoerd en is zeer omstreden.  Doch door de goede financiële vooruitzichten van de afvalmaatschappij zou deze afvaltaks kunnen afgebouwd worden.

Na het bekijken van de jaarrekening stelden wij immers vast dat Ivarem dit jaar een spectaculaire winst maakte van 6,5 miljoen euro, stelt VB-voorzitter Jos Moeyersons. “ Weliswaar zit daar een éénmalige verkoop van hun gebouw in vervat maar dan nog levert de efficiëntere werking van Ivarem dit jaar een structureel overschot van méér dan 3 miljoen euro op. Wij vinden het dan ook bizar dat een bedrijf dat twee jaar na elkaar met winstcijfers uitpakt, de burger extra kosten aanrekent.”

Vlaams Belang bond de kat de bel aan tijdens de gemeenteraad van maandag 1 juni. Johan Cools, Vlaams Belang gemeenteraadslid, vroeg dan ook aan de bevoegde schepen, die bestuurder is bij Ivarem, of op termijn een deel van deze winst zou kunnen terugvloeien naar de gemeenten. “Zo zouden de gemeentelijke jaarlijkse bijdragen aan Ivarem kunnen dalen of zou de gemeente op haar beurt de afvaltaks bijvoorbeeld kunnen terugbrengen van 54 euro naar 25 euro per gezin en wie weet mogelijk op termijn helemaal afschaffen.”

De schepen antwoordde alvast positief. “Vermits Ivarem nu kostendekkend kan werken en vanaf 2015 ook onderworpen is aan de vennootschapsbelasting op de bedrijfswinsten , is het beter om op het eind van het jaar geen winsten te hebben. Als er overschotten zijn, zullen die dus over de gemeenten verdeeld worden. We kunnen nu al stellen dat de gemeentelijke bijdragen zullen dalen.”

Vlaams Belang vraagt dat de gemeente de burgers alvast laat mee genieten van deze winst door de volgende jaren een vermindering  op de afvaltaks door te voeren. Misschien is daarmee het einde in zicht van deze belasting die door velen als onrechtvaardig wordt beschouwd.    

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...