Vlaams Belang vraagt naar betere beschikbaarheid van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’S)

Eerst en vooral even uitleggen wat een ruimtelijk uitvoeringsplan in wezen is. Een Ruimtelijk uitvoeringsplan of afgekort RUP is een plan waarin alle voorschriften met betrekking tot de bestemming en inrichting/beheer van een bepaalde omgeving beschreven staan. Een RUP is: – is steeds thematisch en gebiedsgericht, – is bindend en vormt dus een juridische basis die door de overheid te volgen is, – is verordend, het vormt de beoordelingsgrond voor vergunningen, – het vervangt op termijn de plannen van aanleg (bv. BPA), – het is gekoppeld aan de planschade en planbaten, – voorziet een specifieke regeling voor recht van voorkoop. Zeker in de faze wanneer er een openbaar onderzoek loopt over een RUP (dit is die periode voorafgaand aan de goedkeuring waar U bezwaren en opmerkingen kan geven) is het belangrijk dat deze informatie gemakkelijk beschikbaar is. Tot op heden konden deze RUP’s enkel op het gemeentehuis geraadpleegd worden. Onze fractie is van mening dat dit een drempel is die verlaagd moet worden. Deze plannen kunnen eenvoudig in een PDF-bestand op de gemeentelijke webstek geplaatst worden of desnoods via een link naar een andere weblocatie beschikbaar zijn. In zulke zaken is het de taak van het gemeentebestuur de burger zo adequaat mogelijk te informeren, dit is een logische stap in de huidige evolutie van informatieverstrekking.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...