Vlaams Belang wijst burgemeester op fout

Het is de taak van de oppositie om de meerderheid te controleren. Die rol is het Vlaams Belang al jaren op het lijf geschreven.Op de gemeenteraad van maandag 8 april signaleerde Vlaams Belang dat burgemeester Sels in de fout was gegaan. Vlaams Belang had opgemerkt dat tijdens de voorbije schepencolleges verschillende dossiers waren besproken waarin familieleden van de burgemeester betrokken partij waren. Zonder dat de burgemeester het college had verlaten!
Gemeenteraadslid Johan Cools haalde het gemeentedecreet boven waarin staat dat bij de bespreking van dossiers van familieleden tot en met de vierde graad betrokken burgemeester, schepenen of gemeenteraadsleden niet mogen aanwezig zijn.
Normaal kan onze partij daarvoor klacht indienen bij de gouverneur en zouden deze beslissingen kunnen vernietigd worden maar zover gaan we het niet drijven, stelt voorzitter Jos Moeyersons van Vlaams Belang. ‘Het is duidelijk dat dit nieuwe schepencollege in het begin heel wat fouten maakt, maar we willen ze nog krediet geven. Burgemeester Sels en de gemeentesecretaris waren duidelijk niet op de hoogte van dit reglement en bekenden schuld. Dat is voor ons voldoende. Laat ons ook duidelijk stellen dat we de burgemeester niet beschuldigen van vriendjespolitiek. Dit was meer een geval van onwetendheid‘. 
Burgemeester Sels bedankte onze partij voor de opmerking. Mochten er zich in de toekomst echter nog dergelijke fouten voordoen dan volgt er wel een klacht naar de gouverneur, waarschuwt Vlaams Belang.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...