Vlaams Belang wikt en weegt budget 2016

Na het overlopen van dit budget stelt Vlaams Belang vast dat er minder goede dingen maar ook hele goede zaken in staan. Eerst beginnen we met enkele aandachtspunten.

Receptie- en representatiekosten stijgen.Reiskosten stijgen van 7.330 naar 12.000 euro. Kantoorbenodigdheden is nog zo’n grote stijger. De factuur van elektriciteit gebouwen gaat terug omhoog naar 139.9323 euro net als de gasfactuur naar 163.450 euro. Merkwaardig is ook dat ondanks het doven van een aantal lichten in onze gemeente de afrekening voor de straatverlichting  blijft toenemen tot nu al 313.000 euro.

We stellen ook vast dat informatisering steeds meer een grotere hap uit het budget wegneemt en dat daar toch blijkbaar minder bespaard wordt dan op personeel. Informatica gaat van 192.000 naar maar liefst het recordbedrag van 263.000 euro in 2016. Tenslotte mogen we niet vergeten dat er volgend jaar meer werk afkomt op het personeel: denken we maar aan controle van de speelgoedtoestellen, onderhoud van de sportterreintjes en het extra groenonderhoud van het landschapspark.

Doorn in het oog blijft voor Vlaams Belang nog steeds het royale contract van Igemo voor de ontwikkeling van Dreefvelden waarbij het contract pas wordt ontbonden bij de verkoop van het laatste perceel en Igemo dus zeker niet gehaast is en er ook niet direct voordeel bij heeft dat die gronden vlug verkocht worden. Dit in tegenstelling en schril contrast met de snelheid waarmee Igemo de gronden van het RUP Maenhoevevelden aan potentiele bouwers probeert te verpatsen. Graag eens een berekening van kostenplaatje van hetgeen Igemo al sinds 2008 ontvangen heeft voor Dreefvelden (400.000 euro?).

Beter nieuws was er van Ivarem.  De kosten voor afvalverwerking zijn terug in dalende lijn: hadden we in 2013 nog een recordbedrag van 1.547.000 euro dan is dit nu met 2% gedaald tot 1.504.000 euro voor onze gemeente. De ontvangsten die onze gemeente doet inzake afval zijn  gestegen van 626.000 in 2013 naar 988.500 volgend jaar : stijging van 362.000 is te verklaren door de afvaltaks.

De gemeentelijke bijdrage aan afvalverwerking daalt van 921.000 eur in 2013 naar 515.500 in 2016 wat alles te maken heeft met diezelfde afvaltaks. 

Voor benodigdheden rattenvanger is er  4.121 euro vrijgemaakt. Goed nieuws is dat er terug een halftijdse rattenvanger voorzien is!

De GAS boetes zijn dit keer begroot op 19.500 inkomsten. Vlaams Belang is benieuwd of onze gemeente voor één keer uit de kosten zal geraken en aan het vooropgestelde aantal boetes zal geraken.

Tot slot komen we bij enkele goede punten in het budget die wij als Vlaams Belang zeker steunen omdat enkele daarvan ook in ons verkiezingsprogramma stonden :

Het vernieuwen van de straatplannen in het straatbeeld.

Ondanks het verminderen van het aantal bibliotheken is het budget voor aankopen nieuw materiaal toch gehandhaafd gebleven rond de  66.600 euro  met inbegrip van een serieuze stijging voor aankopen jeugdliteratuur van 32.250 euro.

De aankoop van een terrein voor mobilhomes, aankoop van rustbanken, aankoop digitale informatieborden (waar Vlaams Belang al vijf jaar achter vraagt!), de optimalisatie van ongeval gevoelige plaatsen of oversteekplaatsen en de verdere uitwerking en optimalisatie van het mountainbikeparkoers.

En als klap op de vuurpijl de verhoging van het budget voor het Feest Van Vlaanderen (de 11 juli-viering) die volgend jaar nogmaals zal stijgen tot 22.000 om er een echte topper van te maken. in 2013 mocht dit maar 5.000 euro kosten. Als Vlaams-nationale partij zijn we daar uiteraard zeer tevreden over.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...