Vlaams Belang wil dat dit bestuur de gemeentekas bruisend maakt

Tijdens de gemeenteraad van 4 februari gaf Vlaams Belang een duidelijke analyse van  de financiële toestand van onze gemeente en gaf het ook zijn mening over het bestuursakkoord van deze N-VA/Samen Anders meerderheid. U leest hier de toespraak van fractieleider Johan Cools.

Het heeft weinig zin om dit overgangsbudget te wikken en te wegen. Dit budget is eigenlijk het verlengstuk van het vorige CD&V en NV-A beleid en aangezien de makers van dit vorige beleid op de oppositiebanken zijn beland, zou het tijdverlies zijn om vanuit de oppositie de andere oppositie op de korrel te nemen. Dat hebben we de voorbije zes jaar al genoeg gedaan.
Wel is het zo, dat we allemaal tijdens de laatste raadscommissie hebben kunnen vaststellen dat de financiële situatie er nog altijd niet goed uit ziet.  De nieuwkomers in deze gemeenteraad mogen (eigenlijk moeten) gerust weten, dat wij vanuit Vlaams Belang er al 12 jaar op hameren om een beleid te voeren dat komaf maakt met de hoge schulden, om een beleid te voeren waar kosten worden geoptimaliseerd, waar men een begroting opmaakt vanuit een leeg blad, en niet telkens N-1 + 3%.
Bij het vorige budgetsysteem was die negatieve financieringsmarge niet zichtbaar, het bestuur kwam er telkens uit door wat bij te lenen, of doordat ze een akkoord (pakt) hadden gemaakt met de Vlaamse overheid waarbij een deel van de schulden werd overgenomen in ruil voor het niet verhogen van de belastingen.
Van zodra de cijfers van de rekeningen 2012 bekend zullen zijn, zullen wij een gedetailleerde analyse maken en de pijnpunten blootleggen in de verschillende beleidsdomeinen.
Toch hebben wij nu reeds enkele vragen over dit (minimum)budget en misschien kan u er enkele ideeën uithalen om het roer om te slaan.
Waarom gaat de bijdrage voor de uitbating van het containerpark met meer dan 20% naar boven
(blz 37, 2012 -> 451.375  2013 ->566.000), wetende dat in 2012 de aankoop van de grond voor uitbreiding van het containerpark 100.000 nog vervat zat. Telt men die eraf dat is de stijging van de uitbating van het containerpark zelfs 62% duurder dan vorig jaar.
Over de inschatting van het energieverbruik in de scholen zijn ook enkele bemerkingen te maken.
Wij stellen vast dat de bedragen identiek zijn aan die van vorig jaar. Nochtans werd er vorig jaar 13.300 euros uitgegeven aan Igemo voor het project klimaatscholen?  Blijkbaar levert dat allemaal weinig besparingen op net als alle dataloggers die in alle gebouwen geïnstalleerd zijn en een dure aangelegenheid zijn
Wat de GAS-sancties betreft, wordt er dit jaar net zoal vorig jaar slechts op 1000€ aan inkomende boetes gemikt terwijl de jaarlijkse kost voor onze bijdrage aan Igemo voor de oprichting van een intercommunale vereniging  12.594 euro bedraagt.
Kortom er zitten heel wat zaken in dit budget die weinig opbrengen. U kunt op papier wel een gunstiger saldo voorleggen dan uw voorganger maar dat is volledig te wijten aan het feit dat in het vorige budget de grote collector en rioleringswerken ten bedrage van 1.295.000 eur vervat zaten.
De situatie is nu, dat zelfs bij een minimaal budget, zoals dit, waarbij enkel die investeringen staan waar men contractueel niet onderuit kan, het financiële verhaal negatief is.
Maar laat het duidelijk zijn, ook U burgemeester, U bent voor een deel verantwoordelijk voor deze situatie vanwege uw medeplichtigheid van de voorbije 6 jaar.
De vraag is natuurlijk, hoe het nieuwe bestuur de noodzakelijke verandering op financieel vlak   daadwerkelijk tot stand zal brengen.  In andere gemeenten is het de gewoonte dat de nieuwe bestuursploeg uitpakt met een intentieverklaring of debat, hier in Sint-Katelijne-Waver wordt dit  principe al een hele tijd niet toegepast vandaar dat wij bij dit punt van het budget de sprong naar uw bestuursakkoord zullen maken.  
Wanneer je dat akkoord nader analyseert,  stellen we  vast dat de helft van de 300 opgesomde punten bestaand beleid is (dus geen verandering), ¼ is overgenomen uit de programma’s van andere partijen en van het resterende ¼ zijn er heel wat punten die herhaald worden.  Slechts één tiende zijn originele ideeën van jullie 3 partijen.  Verder leren we uit dit bestuursakkoord dat er heel wat onderzocht, geïnventariseerd,  geëvalueerd en structureel overleg gepleegd zal worden met alle actoren. 
Wat ons betreft is dit bestuursakkoord een schaap met veel wol maar weinig vlees !!
Vandaar misschien dat de bevoegdheden Dierenwelzijn en Financiën samen gevoegd zijn bij schepen An Coen.  Het is tussen haakjes wel frappant dat er in dit 300-puntenplan 12 punten over verbeteringen voor de fietsers gaan terwijl er geen enkel punt over dierenwelzijn wordt vermeld. Het toont de belangrijkheid aan van dit nieuwe departement.
Wij zien in dit plan wel  veel zaken die centen gaan kosten. Vb. financiële ondersteuning van de starters (OK), aanstellen ombudsman  terwijl er een personeelsstop is afgekondigd, afschaffen terrasbelasting, billijkere bedrijfsoppervlaktebelasting aanrekenen, …
Naar grote besparingen is het echter met een vergrootglas zoeken in dit bestuursakkoord.
Wat volgens ons mankeert zijn ideeën die extra inkomsten genereren  en een duidelijk enagement om de schulden verder te doen dalen (in deze meerjarenplanning wordt er de komende 3 jaar +/- 9 milj bijgeleend) Het voorgestelde kerntakendebat zal op onze steun kunnen rekenen maar wij zien niet in hoe dit te rijmen valt met bijv. punt 247 waarin opdracht gegeven zal worden aan een onderzoekcentrum om milieuvriendelijke onkruidbestrijdingsmiddelen te ontwikkelen.
Een duidelijk signaal om de broeksriem aan te trekken had kunnen zijn dat u bespaarde op een extra schepenzetel. In de vorige legislatuur is het immers ook gelukt om het met maar 5 schepenen te doen. U zou bv. Één Tom Ongena kunnen schrappen want blijkbaar zitten er twee in uw college.
Wij beseffen dat di nieuwe bestuur in een overgangsfase zit, dus zullen we jullie nog even het voordeel van de twijfel gunnen maar nu is reeds duidelijk dat er heel wat maatregelen zullen moeten genomen worden om onze financiële bankrekening bruisend te maken.
Voorzitter ik ga besluiten : Voor ons blijft de verdere afbouw van de gemeenteschuld prioritair en dit is trouwens ook de mening van uw bevoegde minister Geert Bourgeois. De gemeentebelastingen niet verhogen zal dus de grootste uitdaging worden voor dit nieuwe bestuur.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...