Vlaams Belang wil meer natuur en minder CO2

Tijdens de gemeenteraad van 2 maart werd het broeikasgasrapport van onze gemeente besproken. In zo'n rapport wordt nagegaan hoeveel CO2 het gemeentelijk apparaat uitstoot. 

Op het eerste zicht scoort onze gemeente goed. In 2011 werd er 1350 ton CO2 equivalenten uitgestoten en in 2013 bedroeg dit 1266 ton. Deze uitstoot komt voor 75% van de stookinstallaties en het elektriciteitsverbruik.

Doordat de gemeente volledig is overgeschakeld naar een leverancier met 100% groene stroom daalt zogezegd onze uitstoot.Maar in werkelijkheid blijft het elektriciteitsverbruik gelijk. Met meer stookinstallaties die van mazout naar gas of elektriciteit (warmtepompen) worden gezet is het te verwachten dat het verbruik zelfs zal stijgen. 

Vlaams Belang fractieleider Johan Cools vroeg  daarom naar de stand van zaken ivm.de mogelijke plaatsing van zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis. Daardoor verminderen we het netto elektriciteitsverbruik. Dit wordt verder bestudeerd. 

Een andere manier om netto (= uitstoot minus opname van CO2) minder CO2 uitstoot te hebben is ervoor zorgen dat we meer natuur creëren. Dit zou onze gemeente niet alleen landelijker en leuker maken maar tegelijkertijd verhoog je de opname van CO2 en maakt het de lucht properder. Eenieder met wat gezond boerenverstand ziet dat onze gemeente wordt volgebouwd, dat er meer verkeer rijdt en dat daardoor de luchtkwaliteit slecht is. Vlaanderen is een van de slechtste regio's van Europa inzake luchtvervuiling.

Vlaams Belang vraagt een concreet engagement van het gemeentebestuur om de natuurontwikkeling in onze gemeente te versterken. Wij zijn benieuwd !    

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...