Vlaams Belang zwijgt niet tijdens gemeenteraad


Op de gemeenteraad van maandag 5 september kwam ons gemeenteraadslid Johan Cools zomaar liefts zeven keer tussen. We geven u hier de belangrijkste tussenkomsten.
Zo is Vlaams Belang o.a. tegen de bouw van zes betaalbare koopwoningen door de gemeente op de hoek Mechelsesteenweg-Hagelsteinweg (over de tennisvelden van Heiveld) omdat dit op een gevaarlijk kruispunt ligt en er in de toekomst heel wat zwaar vrachtvervoer naar de KMO-zone Dreefvelden zal afdraaien. Dat lijkt ons niet meteen de ideale plek om te wonen. Ook stelde Vlaams Belang bezwaar tegen een sensibiliseringscampagne van Igemo om de energiefacturen in de drie gemeentescholen naar omlaag te krijgen. Tegen het verlagen van die energiefacturen hebben wij niets, wel tegen het hoge kostenplaatje van 26.596 Euro dat Igemo hiervoor vraagt zonder dat daar een resultaatsverbintenis aan gekoppeld is.  Ook hekelde Vlaams Belang de slechte opvolging van de werken aan de drie gemeentelijke zwembaden en de telkens wijzigende communicatie hieromtrent die de vele verenigingen en de scholen (die gebruik maken van deze zwembaden) voor problemen stelt.


Ook tijdens het vragenuurtje sloeg onze fractie nagels met koppen. Wij vroegen om in het dossier van de nieuwe riolering aan de Beukendreef en omliggende straten dezelfde werkwijze als voor de Lange Zandstraat te volgen. Dat wil zeggen, luisteren naar de grieven van de plaatselijke bewoners en hun alternatieve voorstellen doen met één, twee of geen grachten. Een voorstel waar het talrijk opgekomen publiek van de Beukendreef wel oren naar had.
In het dossier Maenhoevevelden waar onze gemeente naar alle waarschijnlijkheid een schorsing van het RUP Maenhoevevelden door de Raad van State mag verwachten daagde Vlaams Belang schepen Bert De Keyser uit om aan te tonen dat hij een degelijke watertoets kon voorleggen. Er werd geen watertoets getoond. Wij blijven erbij dat dit overstromingsgebied is en geen verkavelingsgebied, temeer daar in die zone de watergevoeligheid nog zal toenemen door de doortrekking van de R6. Reeds in 2003 nam het Vlaams Belang, als enige in de gemeenteraad dit standpunt in. Bovendien komer er in Pasbrug al drie nieuwe woonwijken bij (Paepenhof, Bonduelle en voetbalterreinen Pasbrug). Laat Sint-Katelijne-Waver a.u.b. leefbaar blijven !

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...