Vlaanderen en Islamisering

Beste lezer,
Op 27 maart organiseerde onze lokale afdeling in het Parochiecentrum op de Markt een gespreksavond over de Islamisering van Vlaanderen. Onze gastspreker Filip De Man (federaal parelementslid) schetste de geschiedenis van de Islam en de opgang van het Ottomaanse Rijk dat in de 14e eeuw Anatolië en de grote delen van de  Balken (Slag op het Merleveld in Kosovo waar ze de Serviers versloegen) omvatte. Maar ook de restanten van het Byzantijnse Rijk werden ingenomen en in 1453 werd Constantinopel ingepalmd.
De Ottomanen veroverden verder steunpunten in Noord-Afrika, zoals Algiers, Tunesië en tripoli. In het oosten vochten ze met de Perzen om Mesopotamië en Bagdad. In het noordwesten drongen de Ottomanen door tot in Roemenië, Hongarije en uiteindelijk zelfs tot aan Wenen. De Slag bij Mohacs (1526) kan als een hoogtepunt van de Ottomaanse veroveringen in Europa worden gezien. Vandaag staat de toetreding van Turkije tot Europa op de agenda en kan men zich afvragen of dit niet het toekomstige paard van Troje is. Ook in China rukt de Islam op in de zuidelijke provicies. Kennis over de geschiedenis van de Islam is belangrijk om meer inzicht te krijgen in de gevaren die deze islamisering voor onze Westerse maatschappij inhouden.
Het was een boeiende avond en achteraf werden er nog heel wat vragen gesteld en kanttekeningen gemaakt.
Alvast dank aan zij die erbij waren !

Afdeling
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...