Vlaanderen stemde rechts

Eindelijk zijn de teerlingen geworpen en is de verkiezingskoorts weg. Zoals altijd zijn er winnaars en verliezers. Voor het Vlaams Belang zijn deze verkiezingen de eerste nederlaag in 20jaar. Verschillende redenen zullen wel aan de basis liggen van dit slechte resultaat. Enerzijds is het zo dat NVA en LDD een deel van de Vlaams Belang kiezers hebben gecharmeerd maar anderzijds kan men ook stellen dat onze partij er niet in geslaagd is om deze kiezers te behouden.

Wanneer men praat met de mensen hoor je vaak zeggen dat zij het eens zijn met vele standpunten van het Vlaams Belang maar dat men twijfelt aan de oplossingen die worden voorgesteld.
Meermaals zijn de oplossingen die Vlaams Belang voorstelt niet gekend of herinnert men zich enkel de slogans.

En daar is het waar volgens mij verkeerd gelopen is.
Niet het programma maar wel wat er bij het grote publiek gekend is over onze oplossingen ten aanzien van de economische crisis, ten aanzien van de vergrijzing, waarom de Vlaamse onafhankelijkheid, enz. .
Wie effectief ons partijprogramma leest zal vaststellen dat dit zeer goed onderbouwd is.
Wie echter enkel de marktfolders of de Vl krant leest, zal misschien afgeschrikt zijn door de soms wat harde taal die meestal gaat over onze gekende standpunten inzake Vlaamse onafhankelijkheid, veiligheid, criminaliteit en immigratie.
Het sociaal economische komt niet echt uit de verf. Het is volgens mijn nochtans zeer correct te stellen dat de Vlaamse onafhankelijkheid de enige uitweg is om zowel voor Vlaanderen als voor Wallonie een betere toekomst uit te bouwen. Een Vlaamse economie met een energie-pijler. Een Waals economisch beleid dat initiatief aanmoedigt voor het oprichten van meer KMO’s. Het ligt eigenlijk allemaal voor de hand.
 
Bovendien zijn de verschillen tussen beide landsdelen, tussen beide volkeren, … zo groot geworden …. en ik kan het u verzekeren als werknemer in een internationaal bedrijf dat zijn hoofdzetel in Brussel heeft ben ik de eerste getuige die ziet dat deze verschillen de laatste 20 jaar enorm zijn toegenomen.
Niet dat de Walen luier zouden zijn, of minder slim,… daar gaat het niet om.
Het gaat over het sterk aanwezige socialisme waardoor er een soort van hangmatmentaliteit ontstaat. Waalse onafhankelijkheid zou dit kunnen kenteren.

Wat ook duidelijk is na deze verkiezingen is het feit dat meer en meer Vlamingen zich bewust zijn van de noodzaak om tot een onafhankelijk Vlaanderen te komen. Zo’n 36% van de kiezers stemden op partijen die de onafhankelijkheid van Vlaanderen in hun programma hebben staan. M.a.w deze visvijver wordt elke verkiezing groter. Het status kwo van de federale regering gedurende nu 2 jaar, maar ook de campagnes die Vlaams Belang hierover heeft gevoerd, liggen aan de basis. Het “non” aan Waalse zijde, het niet respecteren van de taalwetgeving in de Brusselse rand,… versterken nog de onafhankelijkheidsgedachte.
 
Het zal er in de volgende jaren op aankomen van deze visvijver verder te vergroten en aan te tonen dat het Vlaams Belang programma niet alleen duidelijk is, maar dat dit ook het meest logische en volledige programma is, om voor Vlaanderen en Wallonië een degelijke toekomst op te bouwen.

Johan Cools
Voorzitter Vlaams belang Sint-Katelijne-Waver

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...