VLD strooit zand in de ogen van de Katelijnenaar

Al van bij hun ontstaan is het stokpaardje van de VLD de belastingsverlaging. Ook in onze gemeente pleit deze partij daarvoor. Op zichzelf hebben wij daar niets op tegen. Het Vlaams Belang stelde immers tijdens de begroting van 2004 dat de gemeentebelasting niet hoefde te worden verhoogd, indien men minder geïnvesteerd had (aankoop PDLT zaal voor de nieuwe bibliotheek, de realisatie van het nieuwe gemeentehuis, …).

Over smaken en kleuren kan men blijven redetwisten. maar feit is dat het nieuwe gemeentehuis er staat en dat het gebruikt wordt. Het oude gemeentehuis daarentegen werd niet heringericht als bibliotheek, en dus lijkt het ons logisch dat het verkocht zal worden.

De goedkeuring om over te gaan tot verkoop van het oude gemeentehuis kwam op de gemeenteraad van mei, en zo waar, de VLD was tegen! Nochtans was diezelfde VLD voor de aankoop van de PDLT zaal. En daar is eigenlijk alle logica zoek.

Een partij die voor gemeentebelastingverlaging is, zou ook voor minder investeren moeten zijn. De PDLT zaal aankopen én tegelijkertijd tegen de verkoop zijn van het overtollige oude gemeentehuis, is zand strooien in de ogen van de burger.
Misschien is het niet echt nieuw want op federaal vlak zijn er vanuit liberale hoek ook veel beloften gedaan die achteraf stuk voor stuk worden ingeslikt, denk maar aan de fameuze 200.000 jobs, het vreemdelingenstemrecht, …. .

Johan Cools

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...