Voorstel tot realisatie van een GSM Masten inplantings-plan

Naar aanleiding van de recente commotie rond de inplanting van een GSM mast aan de Maenhoeveweg, maar ook verwijzend naar onze tussenkomst tijdens de gemeenteraad van september 2006, stelt onze fractie voor dat het gemeentebestuur werk zou maken van een globaal GSM masten-inplantings-plan voor onze gemeente.
Dit plan moet rekening houden met zowel veiligheidsapecten, ruimtelijke aspecten en de noden van de operatoren.

Graag het standpunt van het gemeentebestuur.

Antwoord:

Schepen De Keyser antwoordt dat zulk plan de taakstelling is van de Vlaamse Overheid. De gemeente kan alleen maar advies geven, en een negatief advies moet grondig gemotiveerd worden. Een negatief advies dat alleen maar steunt op mogelijk gezondheisproblemen, zonder ander motivaties (ruimtelijke ordening…) wordt door de Vlaamse overheid gegarandeerd niet aangenomen.

Johan Cools

Naar aanleiding van de recente commotie rond de inplanting van een GSM mast aan de Maenhoeveweg, maar ook verwijzend naar onze tussenkomst tijdens de gemeenteraad van september 2006, stelt onze fractie voor dat het gemeentebestuur werk zou maken van een globaal GSM masten-inplantings-plan voor onze gemeente.
Dit plan moet rekening houden met zowel veiligheidsapecten, ruimtelijke aspecten en de noden van de operatoren.

Graag het standpunt van het gemeentebestuur.

Antwoord:

Schepen De Keyser antwoordt dat zulk plan de taakstelling is van de Vlaamse Overheid. De gemeente kan alleen maar advies geven, en een negatief advies moet grondig gemotiveerd worden. Een negatief advies dat alleen maar steunt op mogelijk gezondheisproblemen, zonder ander motivaties (ruimtelijke ordening…) wordt door de Vlaamse overheid gegarandeerd niet aangenomen.

Johan Cools

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...