Vraag om omgewaaide borden wegomleggingen recht te zetten

Steffi Buelens moest door afwezigheid van fractieleider Johan Cools maandag alleen de gemeenteraad bijwonen. Als jongste gemeenteraadslid van Vlaams Belang stond ze echter meer dan haar mannetje. Zo vroeg Steffi dat het stuk grond over de Schranshoeve dat beschouwd wordt als speelbos ook effectief zal ingevuld en aangepland worden als speelbos. Nu is het daar enkel een weide met wat bomen op.

Tijdens de vragenronde vroeg Steffi of de communicatie gefaald had toen de brandweer vorige vrijdag een brand moest blussen aan de Hooghuisweg en daar met vetraging aankwam omdat die niets afwisten van de wegomleggingen aan de Mechelsesteenweg. De burgemeester beloofde een onderzoek.
Tevens vroeg Vlaams Belang om de vele borden die er nu staan met de wegomleggingen maar die telkens bij elke rukwind op de grond vliegen en daar dagen of weken zo blijven liggen, of het gemeentepersoneel daags nadien geen ronde kon doen om deze borden terug recht te zetten ofwel om verstevigingen aan te brengen. Zo ligt bvb. het bord op de Mechelsesteenweg aan de kledingzaak al weken op de grond! De burgemeester zei dat dit tot de bevoegdheid van de aannemers behoort maar de burger kan natuurlijk zelf ook dat bord rechtzetten. Ja, waarom betalen wij eigenlijk gemeentebelastingen?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...