Wateroverlast aan waterkeringsmuur Dwersehagenloop verkaveling Den Haes

Door het bouwen van een waterkeringsmuur hebben sommige huizen aan de Hondsbossen en de Cammaersdreef
last van wateroverlast.

Wat zijn de concrete plannen hieromtrend? Volgens de collegeverslagen denkt men aan een opvangput of
een aansluiting op de riolering maar wat is hier het tijdsbestek?
Het is nu lente is en dit is de periode van de grootste neerslag in Vlaanderen.
Wij mogen dus verwachten dat de overlast voor de bewoners in de komende weken en maanden het grootst zal zijn.

Antwoord:

Volgens schepen Cleymans zou dit na overleg met de buurtbewoners reeds opgelost zijn.

Johan Cools
Gemeenteraadslid

Door het bouwen van een waterkeringsmuur hebben sommige huizen aan de Hondsbossen en de Cammaersdreef
last van wateroverlast.

Wat zijn de concrete plannen hieromtrend? Volgens de collegeverslagen denkt men aan een opvangput of
een aansluiting op de riolering maar wat is hier het tijdsbestek?
Het is nu lente is en dit is de periode van de grootste neerslag in Vlaanderen.
Wij mogen dus verwachten dat de overlast voor de bewoners in de komende weken en maanden het grootst zal zijn.

Antwoord:

Volgens schepen Cleymans zou dit na overleg met de buurtbewoners reeds opgelost zijn.

Johan Cools
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...