Watervrees voor Maenhoevevelden blijft bestaan

Dinsdagavond 18 februari gaf Igemo toelichting bij de inrichtingsplannen voor de nieuwe verkaveling in Maenhoevevelden. Zo’n 50 bewoners en de pers daagden op.

De uitleg die Igemo gaf over de watertoets in dat gebied kon echter weinig mensen overtuigen. Zo werd er o.m. met de afwatering van de R6 en de waterhuishouding buiten dit gebied in dit dossier geen rekening gehouden. De herinnering aan de overstromingen in de verkaveling Den Haes kwamen bij veel mensen weer naar boven. De aanleg van een vijver en een beek van 10 meter breed met een maximum diepte van 50 cm leek de bewoners bovendien niet veilig in een zone waar veel kinderen moeten spelen.
Wat eveneens tegen de borst stuitte was het hoge aantal sociale woningen dat er moet komen. Of het om huur- of koopwoningen ging, was nog niet uitgemaakt. Zo zouden in fase 1 al 16 sociale woningen gebouwd worden langs de kant van de Mechelsesteenweg.
Igemo wilde ten zuiden van dit gebied enkele eiken bomen die daar al jaren staan vellen om de beek langs daar te laten aflopen maar dat werd door de bewoners verworpen.
Het lachen verging Igemo helemaal toen er nog eens fijntjes werd op gewezen dat deze maatschappij zich helemaal niets aantrekt van het RUP dat in 2012 door de Raad van State werd vernietigd en dat de actievoerders andermaal naar de Raad van State trekken tegen het onteigeningsbesluit van Igemo. Cyriel Coene van het actiecomité Laat het Groen dreigde zelfs met het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en een mogelijke tweede zaak Van Bastelaar wat een serieuze financiële uppercut zou betekenen voor de gemeente waar niemand bij gebaat is.
Het dossier wordt dus hard gespeeld. Zeker nu Igemo én de gemeente weer voluit gaan om dit gebied maximaal te benutten met méér dan 450 woningen. Zoals u weet is Vlaams Belang daar steeds tegenstander van geweest. (Zie onze vorige berichten hierover)

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...