Wegtracé Maenhoevevelden goedgekeurd: tegen de wil van de omwonenden !

Op 23 juni, de laatste gemeenteraad voor het zomerverlof, keurde het bestuur het wegtracé goed van de eerste fase in de verkaveling Maenhoevevelden.
Dit is de zoveelste aanfluiting van een democratisch bestuur. Niet minder dan 22 bezwaren werden door onze inwoners tegen deze plannen ingediend. Alle bezwaren  werden door het bestuur opzij geschoven en niet weerhouden !
Voor de beslissing richtte onze fractieleider Johan Cools zich tot de nieuwe gemeenteraadsleden en schetste hij een korte historiek van dit dossier dat al meer dan
12 jaar aan de gang is maar dat van in het begin op weerstand stuitte. Het gebied zelf, maar ook de tuinen van de omwonenden, zijn vandaag al watergevoelig. Reken daar nog eens de bijkomende verkeerslast bovenop die niet alleen van deze verkaveling komt maar die ook vanuit de omliggende nieuwe verkavelingen zal komen. Om nog van de toekomstige bijkomende verkeersdrukte door het grote Ziekenhuis te zwijgen.
Gelukkig zijn de burgers mondiger geworden en organiseerden zij zich in een actiecomité. Toen het voormalige bestuur een RUP opmaakte en hiervoor informatievergaderingen organiseerde, ging het er soms hevig aan toe. Uiteindelijk wilde het vorige bestuur niet wijken, en maakte een RUP op. In 2012 werd dit RUP door de Raad van State vernietigd waardoor de plannen eigenlijk onuitvoerbaar zijn geworden. Onder het mom dat de engagementen van het voormalige bestuur met Igemo al te ver gevorderd zijn, gaat dit bestuur nu gewoon verder. Men verlaat het pad van het RUP en men laat Dhr. De Bruyne van Igemo een bouwvergunning indienen voor de verkaveling+wegtracé, die opgesplitst wordt in 4 fazen. Johan Cools stelde dat wanneer deze aanvraag met aanleg van het verhoogd wegtracé hier goedgekeurd wordt, deze gemeenteraad compleet in gaat tegen de mening van de rechtstreeks betrokkenen, zijnde de omwonenden maar ook verder tegen heel wat inwoners van onze gemeente, die wensen dat men STOPT met het verder bebouwen op grote schaal, van onze gemeente.
Het leidt geen twijfel dat door deze beslissng de gemeente heel wat procedures op zijn hals zal krijgen. Ook nu werden er in dit dossier heel wat flaters opeengestapeld waardoor de kans op boetes, die de gemeente mogelijks zal moeten betalen, reëel is.
Het Vlaams Belang deed een oproep aan alle raadsleden om eindelijk de kant van de betrokkenen te kiezen, de kant van de mensen wiens achtertuin tijdens de winterperiodes blank komt te staan, de kant van de mensen die nu al in een met fijn stof beladen omgeving moeten leven …

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...