WILDGROEI van GSM MASTEN: BEVOLKING is PROEFKONIJN

De beslissing tot een huurovereenkomst voor het plaatsen van een gsm-mast op Maenhoeve-velden" stond in September 2006 op de agenda van de gemeenteraad. Vlaams Belang fractie-leider Johan Cools onthield zich en wees het bestuur op de nabijheid van woongebieden en de Dijksteinschool maar ook op de onzekerheid betreft de invloed op de gezondheid van de omwonenden.

WAT IS GSM en UMTS
Antenne-installaties vormen samen een draadloos communicatiesysteem. Om te communiceren wekt de zender een electromagnetisch veld op om de ontvangers te bereiken. Afhankelijk van de afstand en de frequentie , is een bepaald zendvermogen nodig. GSM signalen gebruiken frequenties rond 900Mhz en 1800Mhz (bandbreedte 50Mhz). De nieuwe UMTS tech-nologie werkt rond 2000Mhz met een bandbreed-te van 145Mhz. Hoe hoger de
frequentie, hoe gemakkelijker en hoe meer energie er vrijkomt. Ioniserende stralen, zoals X stralen, kunnen het DNA van de mens beschadigen met mogelijk kanker als gevolg. In theorie zijn GSM/UMTS signalen "niet ioniserend".

TE WEINIG ONDERZOEK
Twee van de studies over de blootstelling aan GSM en UMTS achtige velden, werden uitgevoerd door het TNO (Nederlands Centrum voor Technologisch Onderzoek) en het ETH uit Zwitserland .
Zij zijn het eens over het volgende:
– Tot op heden werd niet vastgesteld dat er voor de mens nadelige invloeden zijn na relatief korte blootstelling.
– De gevolgen van langdurige blootstelling zijn niet duidelijk en moeten verder onderzocht worden.

Andere inventarisaties en epidemiologische onderzoeken spreken echter van gezondheidsklachten. Zo is er een studie uit Duitsland en één uit Israel waaruit blijkt dat in de omgeving van gsm-masten twee tot vier maal meer kanker-gevallen voorkomen dan elders in dezelfde landen. Een Franse studie toont aan dat het welbevinden van mensen die rond een gsm-mast wonen daalt (slaapstoornissen, hoofdpijn, duizeligheid).
Professor dr. L. Reijnders, hoogleraar milieukunde aan de universiteit van Amsterdam stelt dat verschillende epidemiologische onderzoeken wijzen in dezelfde richting. Bovendien weet men uit proefdierstudies uit de Verenigde Staten en Australië dat mobiele straling kan leiden tot veranderingen in de DNA huishouding. Wij vinden dit alles bij elkaar een onrustwekkende situatie, waartegen de overheid(=gemeente) de bevolking moet beschermen. Er
is blijkbaar zeer veel geld gestoken in de ontwikkeling van de GSM netwerken, maar nog geen fractie van dat geld werd besteed aan de veiligheid.

GEMEENTE MOET VOORZORGSPRINCIPE TOEPASSEN
In onze gemeente bevinden zich meer dan 10 GSM masten (zie foto’s). Doordat de gevolgen op langere termijn niet gekend zijn en verdere studie en onderzoek vereisen, vinden wij dat onze gemeente het voorzorgsprincipe moet hanteren. Dit wil zeggen dat de verdere inplanting van GSM masten enkel kan gebeuren in daarvoor bestemde zones. Deze zones moeten vastgelegd worden in een Globaal gsm-masten Inplantings-Plan dat oog moet
hebben voor de veiligheidsaspecten (minimale afstand tot bewoning van 400m, aanwezigheid van scholen, …) , de ruimtelijke aspecten en dat moet
rekening houden met de grieven van de operatoren. Hierbij moet men het aantal inplantingszones beperken en de operatoren verplichten antennes met
elkaar te delen. Voor de nieuwe UMTS technologie zouden er in Vlaanderen 3000 masten moeten bijkomen, m.a.w. De tijd dringt!

Het weze hiermee duidelijk.—het Vlaams Belang wenst dat het nieuwe bestuur de lopende aanvragen voor GSM masten bevriest en eerst werk maakt van een Globaal gsm-masten Inplantings-Plan. Het kan niet dat de bevolking als proefkonijn wordt gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het draadloos communicatiesysteem.

Op 31 januari organiseert de open universiteit van Gent een avond rond dit thema waarin bewezen zal worden dat de straling negatieve gevolgen heeft.
(Inschrijven is gratis en kan via nr. 09/264 85 64)

Johan Cools
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...