Europa congres Vlaams Belang groot succes

Deze namiddag nam het Europa congres van onze partij plaats in Gent.
Onder de slogan “Laat het volk beslissen”  was een overvolle zaal getuige van de Vlaams Belang standpunten inzake Europa. Ook op dit domein is onze partij baanbrekend en durft zij als enige kanttekeningen maken bij het huidige Europese beleid. Geen overdreven regelgeving maar wel Europse wetgeving op die domeinen waar Europa een meerwaarde kan geven luidt het. Zo hebben de Europse regels inzake de krommingsgraad van bananen geen zin maar zouden regels voor banken en andere financiële instellingen de meerwaarde van Europa kunnen aantonen. Ook een Europese defensie is zinvol. Op het congres hekelde Koen Dillen bovendien het verkwistende financiële beleid met de maandelijkse verplaatsingen tussen Straatsburg en Brussel waar jaarlijks zo’n 200 miljoen Euros aan uitgegeven wordt. Een van de hoogtepunten was zeker de voordracht van Maria Rose Morel die met verschillende voorbeelden de rijkdom van het actuele Europa op een unieke wijze schetste en daardoor een pleidooi hield voor het behoud van onze Europese waarden en normen. Het is dan ook logisch dat het Vlaams Belang, zoals een meerderheid van de Europeanen trouwens, gekant is tegen de uitbreiding met Moslimlanden zoals Turkije.  
Al bij al een zeer boeiend congres met energieke en inhoudelijke voordrachten ! 
Tot mijn grote verbazing bracht de VRT op zijn nieuwsbericht van 18 u het niet verder dan te vermelden dat het Vlaams Belang zich profileert als anti-Europese partij. Het is weerom schrijnend vast te stellen dat de VRT, wellicht bewust, verkeerd en ongenuanceerd informeert over de inhoud van de Vlaams Belang standpunten,  laat staan als zou het Vlaams Belang tegen Europa zijn. Zij die aanwezig waren kunnen u dit getuigen. Zij die afwezig waren kunnen gelukkig op onze nationale webstek de ware inhoud van dit congres lezen. Misschien bent u er volgende keer ook bij !

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...