Nieuwe kleinschalige verkaveling Torekensveld

Binnenkort komt er in Onze-Lieve-Vrouw Waver een nieuwe verkaveling die een voorbeeld is van goede ruimtelijke ordening. Gelegen aan de Molenstraat, en goed bereikbaar via een nieuwe doodlopende straat is er plaats voor 47 kavels. Een mix van kleinere en grotere percelen laten zowel aaneengesloten als open bebouwing toe. Mensen worden hier niet op elkaar gestapeld maar krijgen de ruimte om kwaliteitsvol te kunnen wonen.
Midden de verkaveling is er een WADI voorzien, die bij hevige regenval het water kan bufferen en die ook een stukje groen creëert binnen deze verkaveling.
Afval- en regenwater worden er bovendien gescheiden opgevangen. Daarmee komt men meteen tegemoet aan de vraag van Aquafin. In de meeste gevallen zit er immers te veel regenwater in het afvalwater dat naar de zuiveringsinstallaties vloeit, en het water is daardoor té proper om het gemakkelijk en/of degelijk te kunnen zuiveren.
Al bij al vindt het Vlaams Belang dit een mooi voorbeeld van hoe verkavelingen in onze gemeente moeten ontwikkeld worden : kleinschalig, met voldoende open ruimte en een mix van kleine en grotere kavels.
Onze fractie gaf dan ook zijn goedkeuring aan dit ontwerp

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...