Tijd voor vernieuwing

Als medeoprichter van de lokale Vlaams Belang (toen nog Vlaams Blok) afdeling in onze gemeente volg ik sinds 10 jaar het reilen en zijlen van onze partij.


Van in het begin (2000) slaagt onze afdeling erin consequent aan een opbouwende politiek te doen. Zo ijveren wij voor het behoud van de landelijkheid van onze gemeente en zetten wij alles in het werk om het bestuur te verplichten een gezonder financieel beleid te voeren. Vandaag betaalt onze gemeente immers jaarlijks 1 Milj Euros aan interesten om de leningen af te betalen. Door een drastische afbouw van de grote schuldenberg kunnen gemeentebelasting en opcentiemen teruggeschroefd worden en kan er op termijn ruimte komen voor andere initiatieven. 

De laatste jaren is de populariteit van “politiek” sterk afgenomen. Logisch omdat bij de meeste partijen de standpunten voor de verkiezingen en na de verkiezingen meermaals tegenstrijdig zijn.
Vele burgers zijn ontgoocheld in de politici en hierdoor is het niet eenvoudig om medewerkers te vinden die actief aan politiek willen doen.

Nochtans is lokale politiek zeer concreet en heeft het invloed op onze onmiddellijke leefomgeving. Denk maar aan de aanleg van wegen, fietspaden, inplanting van verkavelingen, … kortom de lokale politiek bepaalt in grote mate hoe onze gemeente er zal uitzien.

Elke partij
en elke afdeling, kent succesvolle en moeilijkere periodes en zo ook onze afdeling. Afgelopen zomerperiode stapte twee raadsleden over naar de LDD omdat ze volgens hun zeggen niet meer achter de ideeën van het Vlaams Belang staan.

Dit maakt dat er in onze afdeling ruimte komt voor vernieuwing.


Ik doe dan ook een oproep aan u, beste lezer:


Staat u achter het Vlaams Belang programma ( Vlaamse onafhankelijkheid. Vlaamse identiteit en veiligheid) en voelt u zich geroepen om mee het VB programma uit te dragen in onze gemeente, neem dan contact met ons op.


In de hoop dat u vroeg of laat deze stap zet,
Groet ik u

Johan Cools
0495 59 75 14

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...